Assessment Center – na czym polega skuteczność metody?

Assessment Center to wielowymiarowe narzędzie służące do diagnozy kompetencji zawodowych i selekcji kandydatów w procesach rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej. Uczestnicy biorą udział w różnego rodzaju ćwiczeniach i są obserwowani przez doświadczonych asesorów, oceniających zachowania pod względem określonych kryteriów, czyli kompetencji kluczowych dla wykonywanej pracy. Decyzje na temat oceny każdego uczestnika podejmowane są na podstawie informacji od kilku asesorów, zebranych w trakcie obserwacji  wszystkich ćwiczeń.

Proces Assessment Center:

 • obniża koszty rekrutacji poprzez zwiększenie jej trafności
 • najlepiej przewiduje efektywność pracowników na konkretnym stanowisku
 • buduje wizerunek i markę pracodawcy

Jak wynika z analiz projektu Assessment Center są najskuteczniejszym sposobem oceny kompetencji miękkich, pozwalającym na przeprowadzenie diagnozy z bardzo wysoką trafnością.

[Suchar, M., Rekrutacja i selekcja personelu.; Chełpa, S. i inni., Wykorzystanie metod doboru w firmach polskich. Raport z badań.; Milkowicz, G.T., Bouderau, J.W. (za: Jamka, B., Dobór zewnętrzny i wewnętrzny pracowników.); Schuler, R.S., Huber, V.L. (za: Jamka, B., ibidem.); Ballantyne, I., Povah, Assessment and Development Centres]

[Suchar, M., Rekrutacja i selekcja personelu.; Chełpa, S. i inni., Wykorzystanie metod doboru w firmach polskich. Raport z badań.; Milkowicz, G.T., Bouderau, J.W. (za: Jamka, B., Dobór zewnętrzny i wewnętrzny pracowników.); Schuler, R.S., Huber, V.L. (za: Jamka, B., ibidem.); Ballantyne, I., Povah, Assessment and Development Centres]

Ważne jest, aby podczas sesji stosowana była tzw. zasada podwójnej walidacji, która znacząco zwiększa obiektywizm oceny dzięki rygorystycznemu założeniu, że każda kompetencja u każdego uczestnika jest obserwowana w co najmniej dwóch różnego typu ćwiczeniach, przez co najmniej dwóch doświadczonych asesorów. Przez różny typ ćwiczeń rozumiemy tutaj zarówno ćwiczenia grupowe [jak np. dyskusja z rolami lub bez, praktyczne zadanie zespołowe polegające np. na budowie mostu z dostarczonych materiałów], jak i indywidualne [symulacja rozmowy, analiza przypadku, in basket, czyli praca z dokumentami]. Ćwiczenia dzielą się również na pisemne [nie wymagające kontaktu z drugim człowiekiem] oraz interaktywne, podczas których uczestnik nawiązuje bezpośredni kontakt z pozostałymi uczestnikami lub z aktorami, odgrywającymi specjalnie zaprojektowane role.

 

nasi klienci najczęściej wybierają

 • BOP

  Badanie Opinii Pracowników umożliwia uzyskanie informacji na temat nastrojów w organizacji i tego, jak pracownicy oceniają poszczególne obszary w firmie. Prezentujemy uniwersalne podejście, wzbogacone o dodatkowe wymiary, takie jak…

  więcej
 • 360

  Pracownicy różnią się od siebie cechami charakteru, kompetencjami i potencjałem. Poznanie swoich mocnych i słabych stron daje możliwość zaplanowania działań rozwojowych. Dzięki Ocenie 360 uczestnicy dowiedzą się, jak…

  więcej
 • AC

  Obiektywna i wielowymiarowa technika selekcji personelu Assessment Center to narzędzie pozwalające na zatrudnianie osób o odpowiednich kompetencjach i potencjale. Od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem na całym świecie, ponieważ….

  więcej
 • DC

  Aby uzyskać rzetelną wiedzę na temat umiejętności i potencjału pracowników, warto wykorzystać Development Center, kompleksowy proces oceny kompetencji. Dzięki niemu można dowiedzieć się, jaki potencjał tkwi w zatrudnionych osobach i co zrobić, aby…

  więcej