Ocena 360 po raz pierwszy

Niektóre firmy posiadają własne modele kompetencyjne, na których można budować kwestionariusze oceny 360. Tym, które takiego modelu nie posiadają, proponujemy skorzystanie z uniwersalnych kompetencji właściwych dla poszczególnych poziomów zarządzania, opracowanych przez naszych psychologów oraz ekspertów zajmujących się tą tematyką. Kompetencje te powstały w oparciu o model Leadership Pipeline R. Charana, S. Drottera, J. Noela, jak również na bazie naszych wieloletnich doświadczeń w realizacji ocen 360.

Poziom I – manager zarządzający innymi / małym zespołem. Kompetencje wyodrębnione dla tej grupy managerów skupiają się wokół wykonywanych przez nich zadań, takich jak:

 • planowanie zadań i budżetów oraz organizacja pracy zespołu,
 • delegowanie zadań i egzekwowanie ich realizacji,
 • pozyskiwanie i przydzielanie zasobów,
 • nagradzanie i motywowanie,
 • ocena i bieżący feedback,
 • budowanie klimatu i relacji w organizacji.

Poziom II – zarządzanie managerami. Na tym poziomie zadania różnią się od zadań z poziomu opisanego wcześniej i tym samym kompetencje podlegające ocenie są inne. Typowe zadania z tego poziomu:

 • ocena i wybieranie osób na pozycje menadżerów pierwszej linii,
 • przydzielanie zadań menadżerskich,
 • rozliczanie managerów z jakości pracy,
 • prowadzenie coachingu i szkolenia on-the-job bezpośrednich podwładnych
 • zarządzanie celami i wynikami zespołów,
 • rozdzielanie zasobów między podległymi jednostkami organizacyjnymi
 • burzenie silosów

Poziom III – zarządzanie funkcją. Tutaj mamy już do czynienia z zadaniami znacznie bardziej odpowiedzialnymi, typu:

 • budowanie przewagi konkurencyjnej pełnionej funkcji (przy uwzględnianiu potrzeb innych funkcji),
 • myślenie strategiczne w perspektywie 3-5 lat,
 • rozumienie modelu biznesowego i myślenie systemowe,
 • dojrzałość menadżerska,
 • komunikacja ze wszystkimi poziomami i obszarami w ramach funkcji,
 • słuchanie w ramach różnych ram odniesienia i uwzględnianie ich,
 • przyjmowanie różnych perspektyw.

Dzięki temu, że istnieje kilka wersji kwestionariusza, organizacja może wybrać tę, która najbardziej pasuje do grupy managerów objętych badaniem.

Skontaktuj się z Considero jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji na ten temat.

nasi klienci najczęściej wybierają

 • BOP

  Badanie Opinii Pracowników umożliwia uzyskanie informacji na temat nastrojów w organizacji i tego, jak pracownicy oceniają poszczególne obszary w firmie. Prezentujemy uniwersalne podejście, wzbogacone o dodatkowe wymiary, takie jak…

  więcej
 • 360

  Pracownicy różnią się od siebie cechami charakteru, kompetencjami i potencjałem. Poznanie swoich mocnych i słabych stron daje możliwość zaplanowania działań rozwojowych. Dzięki Ocenie 360 uczestnicy dowiedzą się, jak…

  więcej
 • AC

  Obiektywna i wielowymiarowa technika selekcji personelu Assessment Center to narzędzie pozwalające na zatrudnianie osób o odpowiednich kompetencjach i potencjale. Od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem na całym świecie, ponieważ….

  więcej
 • DC

  Aby uzyskać rzetelną wiedzę na temat umiejętności i potencjału pracowników, warto wykorzystać Development Center, kompleksowy proces oceny kompetencji. Dzięki niemu można dowiedzieć się, jaki potencjał tkwi w zatrudnionych osobach i co zrobić, aby…

  więcej