Ocena 360 stopni – rodzaje feedbacku po ocenie 360

Przekazanie informacji zwrotnej na temat przeprowadzonej oceny 360 ma na celu zwiększenia wiedzy na temat swoich mocnych i słabych stron oraz wzbudzenie motywacji do dalszego rozwoju. Spotkania takie na ogół mają charakter coachingowy  – są realizowane przez doświadczonego coacha / trenera kariery.

Sesje feedbackowe indywidualne mogą mieć postać:

 •  standardowego spotkania feedbackowego (ok. 60 minut), tj. spotkania z coachem, podczas którego uczestnik ma możliwość zadania dodatkowych pytań i wyjaśnienia wszystkich ewentualnych wątpliwości, związanych z przeprowadzoną oceną. Przekazanie przez coacha informacji zwrotnej pozwala na głębsze zrozumienie treści raportu, przez co zwiększa się świadomość własnych umiejętności, a także różnych możliwości ich rozwoju. Ponadto, w sytuacji gdy ocena własna różni się w znaczący sposób od oceny wystawionej przez innych pracowników, spotkanie z konsultantem pomoże zrozumieć istotę tych rozbieżności a także ustalić, w jakie działania dana osoba może podjąć, aby jej wizerunek w organizacji był bardziej spójny i zgodny z własnymi oczekiwaniami.
 • rozszerzonego spotkania feedbackowego (ok. 90 min), podczas którego dodatkowo wypracowane zostają indywidualne wskazówki rozwojowe, a po uzgodnieniu możliwości ze strony organizacji, może powstać Indywidualny Plan Rozwojowy (IPR) w postaci sformalizowanego dokumentu. IPR może zostać zweryfikowany przez przełożonego oraz stać się częścią oceny rocznej.
 • grupowego warsztatu feedbackowego realizowanego z udziałem trenera, podczas którego omówiona zostanie zawartość raportu i sposób interpretacji wyników.

Ponadto, dobrym standardem jest przygotowanie przełożonych (opcjonalnie – przedstawicieli działu HR) do udzielania informacji zwrotnych uczestnikom oceny. Takie przygotowanie ma zwykle formę jednodniowego warsztatu podczas którego omówione zostają takie zagadnienia jak:

 • rola osoby udzielającej feedbacku i cele rozmowy
 • zasady konstruktywnego feedbacku
 • struktura feedbacku po ocenie 360
 • trudne sytuacje i radzenie sobie z nimi
 • dalsze działania po feedbacku

Poprawnie udzielona informacja zwrotna po ocenie jest tak samo ważna jak sam fakt przeprowadzenia takiej oceny, a także jest warunkiem akceptacji dla uzyskanych wyników, jak również drogą do pełnego zrozumienia i zgody na zaproponowane działania służące rozwojowi kompetencji.

nasi klienci najczęściej wybierają

 • BOP

  Badanie Opinii Pracowników umożliwia uzyskanie informacji na temat nastrojów w organizacji i tego, jak pracownicy oceniają poszczególne obszary w firmie. Prezentujemy uniwersalne podejście, wzbogacone o dodatkowe wymiary, takie jak…

  więcej
 • 360

  Pracownicy różnią się od siebie cechami charakteru, kompetencjami i potencjałem. Poznanie swoich mocnych i słabych stron daje możliwość zaplanowania działań rozwojowych. Dzięki Ocenie 360 uczestnicy dowiedzą się, jak…

  więcej
 • AC

  Obiektywna i wielowymiarowa technika selekcji personelu Assessment Center to narzędzie pozwalające na zatrudnianie osób o odpowiednich kompetencjach i potencjale. Od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem na całym świecie, ponieważ….

  więcej
 • DC

  Aby uzyskać rzetelną wiedzę na temat umiejętności i potencjału pracowników, warto wykorzystać Development Center, kompleksowy proces oceny kompetencji. Dzięki niemu można dowiedzieć się, jaki potencjał tkwi w zatrudnionych osobach i co zrobić, aby…

  więcej