Badanie satysfakcji i zaangażowania pracowników – przykładowe podejście metodologiczne

W niniejszym artykule przedstawiamy często wybierany przez naszych Klientów schemat badania opinii pracowników, w którym jednocześnie analizie podlegają oceny na temat różnorodnych aspektów pracy, jak też wskaźnik zaangażowania.

Zaangażowanie pracowników  ma związek z kluczowymi wskaźnikami efektywności (ang. KPI), takimi jak wyniki sprzedaży, zadowolenie klientów czy absencje i straty. Badając zaangażowanie warto je zróżnicować od wskaźnika zadowolenia i skupić się na aspektach behawioralnych, takich jak poziom wysiłku, gotowość do rozwoju osobistego czy poczucie przywiązania do firmy.

Wskaźnik satysfakcji  jest zbudowany na bazie klasycznych wymiarów, odnoszących się do postrzegania pracy w 6 kategoriach: zadania, warunki pracy, relacje z przełożonym, współpraca, organizacja pracy, wizerunek organizacji.

Dzięki takiemu podejściu istnieje okazja do przeprowadzenia szczegółowej analizy oceny różnorodnych aspektów pracy oraz zachowania pracowników, a tym samym możliwość zbudowania mapy nastojów, która opiera się na dwóch podstawowych wymiarach – satysfakcji i zaangażowania, a każdy z 4 typów pracowników posiada swoja charakterystykę.

Dodatkowo, badanie można uzupełnić o skalą ważności i skalą trendu

 • Skala ważności pozwala na zidentyfikowanie zagadnień priorytetowych dla pracowników, a więc tych, które w największym stopniu wpływają na ich satysfakcję i zaangażowanie. Ponadto, analiza rozbieżności pomiędzy skalą satysfakcji a skalą ważności pokazuje, które obszary są przez pracodawcę niedoceniane, a które przecenianie w stosunku do oczekiwań pracowników.
 • Skala trendu/ skala zmiany pokazuje kierunek aktualnych trendów w organizacji – pozwala też ocenić, jak pracownicy oceniają kierunek poszczególnych zmian – jako pozytywny czy negatywny. Odnosi się to zarówno do zmian planowanych i wdrażanych celowo przez kierownictwo, jak i tych samoistnych, nie zawsze oczywistych. Analiza trendów pozwala na podjęcie działań na bardzo wczesnym etapie oraz zminimalizowanie negatywnych konsekwencji.

Powyższe podejście jest na tyle kompleksowe, że dzięki zastosowaniu szerokiej perspektywy, pozwalana  na pogłębienie wyników badania bez potrzeby wykorzystywania dodatkowych narzędzi, takich jak grupy fokusowe czy wywiady indywidualne.  Badanie tego typu można przeprowadzić zarówno online, jak i w formie papierowej.  Pogłębiona analiza wyników, opatrzona a komentarzem konsultanta i listą działań rekomendowanych z pewnością może być cenną wskazówką w procesie budowania planów poprawy i zwiększania efektywności przedsiębiorstwa.

nasi klienci najczęściej wybierają

 • BOP

  Badanie Opinii Pracowników umożliwia uzyskanie informacji na temat nastrojów w organizacji i tego, jak pracownicy oceniają poszczególne obszary w firmie. Prezentujemy uniwersalne podejście, wzbogacone o dodatkowe wymiary, takie jak…

  więcej
 • 360

  Pracownicy różnią się od siebie cechami charakteru, kompetencjami i potencjałem. Poznanie swoich mocnych i słabych stron daje możliwość zaplanowania działań rozwojowych. Dzięki Ocenie 360 uczestnicy dowiedzą się, jak…

  więcej
 • AC

  Obiektywna i wielowymiarowa technika selekcji personelu Assessment Center to narzędzie pozwalające na zatrudnianie osób o odpowiednich kompetencjach i potencjale. Od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem na całym świecie, ponieważ….

  więcej
 • DC

  Aby uzyskać rzetelną wiedzę na temat umiejętności i potencjału pracowników, warto wykorzystać Development Center, kompleksowy proces oceny kompetencji. Dzięki niemu można dowiedzieć się, jaki potencjał tkwi w zatrudnionych osobach i co zrobić, aby…

  więcej