Prowadzenie rozmów oceniających

to szkolenie mające na celu wsparcie menadżerów w przygotowaniu się i przeprowadzeniu efektywnych rozmów oceniających ze swoimi podwładnymi. Program szkolenia obejmuje m.in. przygotowanie siebie i zespołu do rozmów oceniających, wyznaczanie oraz uspójnianie celów rozwojowych z biznesowymi, udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej, motywowanie i dyscyplinowanie podwładnych, umiejętne stawianie granic, zastosowanie wyników ocen okresowych w dalszych działaniach związanych z zarządzaniem pracownikami – np. do diagnozy potrzeb szkoleniowych.

dla kogo dedykowane są warsztaty

 • menadżerów, nie mających jeszcze doświadczenia w prowadzeniu rozmów oceniających ze swoimi podwładnymi
 • menadżerów, pracujących z trudnymi zespołami, chcących doskonalić umiejętność dawania skutecznego i motywującego feedbacku

jakie umiejętności rozwinie uczestnik szkolenia

 • pozna i zrozumie znaczenie ocen okresowych
 • wzbudzi w sobie ciekawość i chęć opanowania umiejętności niezbędnych do właściwego przeprowadzenia rozmowy
 • dowie się, jak zapewnić warunki niezbędne do właściwego przeprowadzenia rozmowy
 • nauczy się jak przeprowadzać konstruktywną rozmowę oceniającą
 • dowie się, jak umiejętnie wyznaczać cele, zarówno biznesowe jak i rozwojowe
 • wyrobi w sobie umiejętność sprawiedliwego i rzeczowego formułowania oceny
 • będzie potrafił sprawiedliwie i obiektywnie ocenić umiejętności i postawy swoich podwładnych na podstawie obserwowalnych zachowań
 • stworzy jednolity wzór prowadzenia rozmowy oceniającej
 • przećwiczy istotne umiejętności zawiązane z radzeniem sobie w potencjalnie trudnych sytuacjach podczas prowadzenia rozmowy oceniającej
 • dowie się, jak zmotywować swoich podwładnych do dalszego rozwoju

dlaczego warto nam zaufać

 • współpracujemy wyłącznie z trenerami, którzy są wieloletnimi praktykami biznesu i mają bogate doświadczanie trenerskie
 • pracujemy na uznanej metodologii uczenia przez doświadczanie, znanej jako cykl Kolba
 • za każdym razem dostosowujemy programy i metody nauczania do potrzeb organizacji
 • wspieramy proces rozwoju certyfikowanymi narzędziami diagnozy, co wydatnie podnosi wartość i skuteczność szkolenia

rekomendowane narzędzia do diagnozy potrzeb

 • BOP

  Badanie Opinii Pracowników umożliwia uzyskanie informacji na temat nastrojów w organizacji i tego, jak pracownicy oceniają poszczególne obszary w firmie. Prezentujemy uniwersalne podejście, wzbogacone o dodatkowe wymiary, takie jak…

  więcej
 • 360

  Pracownicy różnią się od siebie cechami charakteru, kompetencjami i potencjałem. Poznanie swoich mocnych i słabych stron daje możliwość zaplanowania działań rozwojowych. Dzięki Ocenie 360 uczestnicy dowiedzą się, jak…

  więcej
 • AC

  Obiektywna i wielowymiarowa technika selekcji personelu Assessment Center to narzędzie pozwalające na zatrudnianie osób o odpowiednich kompetencjach i potencjale. Od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem na całym świecie, ponieważ….

  więcej
 • DC

  Aby uzyskać rzetelną wiedzę na temat umiejętności i potencjału pracowników, warto wykorzystać Development Center, kompleksowy proces oceny kompetencji. Dzięki niemu można dowiedzieć się, jaki potencjał tkwi w zatrudnionych osobach i co zrobić, aby…

  więcej