Szkolenia Considero

Szkolenia są ważnym elementem procesu rozwoju umiejętności i efektywności pracowników. Ich skuteczność w dużym stopniu zależy od poziomu dostosowania do potrzeb konkretnych osób, zespołów, organizacji. Dlatego wszystkie prowadzone przez nas warsztaty poprzedzone są gruntowną diagnozą, tak aby ich przebieg był inspirujący dla uczestników, a efekty przełożyły się na wymierne korzyści dla organizacji.

Proponujemy szeroki wachlarz szkoleń, odpowiadających na różnorodne potrzeby organizacji. W naszej ofercie znajdują się specjalne programy zarówno dla kadry zarządzającej, sił sprzedaży, trenerów wewnętrznych, pracowników HR – jak i warsztaty ogólnorozwojowe, wspierające rozwój każdego pracownika w zakresie komunikacji, kreatywności czy motywacji wewnętrznej. Każde szkolenie stwarza szansę na odkrycie indywidualnego potencjału.

Kadra trenerska Considero złożona jest z profesjonalnych szkoleniowców i praktyków biznesu. Wszyscy mają bogatą wiedzę, wspartą własnymi doświadczeniami, zebranymi w trakcie wieloletniej pracy na stanowiskach sprzedażowych, menadżerskich, trenerskich.

stosowane metody szkoleniowe

 • szkolenia i warsztaty realizowane są w oparciu o naukę przez doświadczenie, czyli o formułę 4mat, stworzoną i opisaną przez Bernice McCarthy, uwzględniającą wszystkie czynniki niezbędne do rozwoju, odpowiadające na kluczowe z punktu widzenia pracownika pytania: po co mam się szkolić?, czego konkretnie mam się nauczyć?, w jaki sposób mogę to zrobić? co się wydarzy, jeśli będę miał trudności?
 • wykorzystujemy aktywne metody nauczania, gwarantujące najlepsze przyswojenie wiedzy, wymianę doświadczeń i dyskusje między uczestnikami, którzy dzięki temu mają możliwość doświadczania konkretnych sytuacji problemowych, związanych z omawianym tematem szkolenia, a następnie poznają teorię i mogą przełożyć ją na praktykę
 • najważniejsze narzędzia wykorzystywane przez trenerów w czasie warsztatów to: praktyczne ćwiczenia przy zadanych warunkach, dyskusje moderowane na forum ogólnym lub w podgrupach, mini-wykłady i demonstracje przeprowadzane przez trenera, sesje dzielenia się wiedzą czyli krótkie moderowane dyskusje dotyczące wybranego zagadnienia, obejmujące również studia przypadków, informacja zwrotna udzielana zarówno przez współuczestników warsztatu, jak i przez trenera

rekomendowane narzędzia do diagnozy potrzeb

 • BOP

  Badanie Opinii Pracowników umożliwia uzyskanie informacji na temat nastrojów w organizacji i tego, jak pracownicy oceniają poszczególne obszary w firmie. Prezentujemy uniwersalne podejście, wzbogacone o dodatkowe wymiary, takie jak…

  więcej
 • 360

  Pracownicy różnią się od siebie cechami charakteru, kompetencjami i potencjałem. Poznanie swoich mocnych i słabych stron daje możliwość zaplanowania działań rozwojowych. Dzięki Ocenie 360 uczestnicy dowiedzą się, jak…

  więcej
 • AC

  Obiektywna i wielowymiarowa technika selekcji personelu Assessment Center to narzędzie pozwalające na zatrudnianie osób o odpowiednich kompetencjach i potencjale. Od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem na całym świecie, ponieważ….

  więcej
 • DC

  Aby uzyskać rzetelną wiedzę na temat umiejętności i potencjału pracowników, warto wykorzystać Development Center, kompleksowy proces oceny kompetencji. Dzięki niemu można dowiedzieć się, jaki potencjał tkwi w zatrudnionych osobach i co zrobić, aby…

  więcej