Trening kreatywności

to szkolenie mające na celu rozwinięcie umiejętności i zachowań odpowiedzialnych za naszą kreatywność. Umiejętności nabyte w trakcie warsztatu pozwolą lepiej zrozumieć proces przechodzenia przez problem, w tym przede wszystkim przez etap poszukiwania rozwiązań. Poruszane będą również tematy, których zgłębienie pozwoli w samodzielny sposób rozwijać i doskonalić własną kreatywność.

dla kogo dedykowane są warsztaty

 • każdej osoby, chcącej podnieść na wyższy poziom swoją kreatywność,
 • pracowników, którzy na co dzień rozwiązują nowe, niestandardowe problemy

jakie umiejętności rozwinie uczestnik szkolenia

 • dowie się, jak wpływać na swoje przekonania dotyczące rozwiązywania problemów
 • pozna narzędzia pozwalające na optymalne zdefiniowanie problemu i jego źródeł
 • zidentyfikuje bariery w rozwiązywaniu problemów
 • zapozna się z podstawowymi pojęciami dotyczącymi kreatywności
 • dowie się, jakie funkcje pełni prawa i lewa półkula mózgu w procesie kreowania rozwiązań
 • nauczy się odróżniać myślenie linearne i nielinearne
 • pozna istotne elementy wpływające na myślenie kreatywne
 • dowie się, jak sformułować najistotniejsze pytania sprzyjające szukaniu rozwiązań – kiedy?, po co?, dlaczego?
 • nauczy się metod poszukiwania rozwiązań systemowych a nie doraźnych, tak by problem nie powracał
 • pozna metodę kreatywnego planowania rozwiązań Walta Disneya oraz technikę 5 razy WHY?
 • nauczy się korzystać z praktycznego modelu wdrażania i elastycznego korygowania znalezionych rozwiązań PDCA

dlaczego warto nam zaufać

 • współpracujemy wyłącznie z trenerami, którzy są wieloletnimi praktykami biznesu i mają bogate doświadczanie trenerskie
 • pracujemy na uznanej metodologii uczenia przez doświadczanie, znanej jako cykl Kolba
 • za każdym razem dostosowujemy programy i metody nauczania do potrzeb organizacji
 • wspieramy proces rozwoju certyfikowanymi narzędziami diagnozy, co wydatnie podnosi wartość i skuteczność szkolenia

 

rekomendowane narzędzia do diagnozy potrzeb

 • BOP

  Badanie Opinii Pracowników umożliwia uzyskanie informacji na temat nastrojów w organizacji i tego, jak pracownicy oceniają poszczególne obszary w firmie. Prezentujemy uniwersalne podejście, wzbogacone o dodatkowe wymiary, takie jak…

  więcej
 • 360

  Pracownicy różnią się od siebie cechami charakteru, kompetencjami i potencjałem. Poznanie swoich mocnych i słabych stron daje możliwość zaplanowania działań rozwojowych. Dzięki Ocenie 360 uczestnicy dowiedzą się, jak…

  więcej
 • AC

  Obiektywna i wielowymiarowa technika selekcji personelu Assessment Center to narzędzie pozwalające na zatrudnianie osób o odpowiednich kompetencjach i potencjale. Od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem na całym świecie, ponieważ….

  więcej
 • DC

  Aby uzyskać rzetelną wiedzę na temat umiejętności i potencjału pracowników, warto wykorzystać Development Center, kompleksowy proces oceny kompetencji. Dzięki niemu można dowiedzieć się, jaki potencjał tkwi w zatrudnionych osobach i co zrobić, aby…

  więcej