Adjustable Competence Evaluation ACE

jest narzędziem, które optymalizuje proces rekrutacji, a także ocenę potencjału w programach rozwojowych dla pracowników. System ACE jest testem kognitywnym, badającym umiejętność rozumowania logiczno-analitycznego. ACE został skonstruowany w oparciu o teorie dotyczące inteligencji i procesów umysłowych. Przeznaczony jest do badania potencjału pracowników w zakresie dalszego rozwoju, nabywania nowych umiejętności oraz działań wymagających rozumowania logiczno-analitycznego. Diagnozuje zdolności rozumowania i uczenia się, w przypadku systematycznego treningu, jak i reagowania na nowe sytuacje.

jakie korzyści uzyska organizacja

 • możliwe będzie precyzyjne określenie wymagań stawianych kandydatom do pracy lub awansu
 • dostarczona zostanie rzetelna ocena potencjału w dziedzinach dotyczących nabywania nowej wiedzy, dostrzegania i rozumienia związków logicznych, wyciągania wniosków na podstawie dostępnych informacji, przewidywania skutków działań i przygotowywania planów działań
 • zredukowane zostanie ryzyko nietrafionej rekrutacji
 • wykorzystanie testu umożliwi zaplanowanie ścieżek karier dla pracowników, zgodnych z oceną ich potencjału do uczenia się i rozwoju
 • wyniki testu pozwolą na uwzględnienie potencjału pracowników przy delegowaniu im złożonych i skomplikowanych zadań

co możesz od nas otrzymać

 • diagnozę przy użyciu profesjonalnego i wystandaryzowanego narzędzia
 • raport indywidualny dotyczący trzech aspektów rozumowania logicznego – analitycznego
 • ocenę potencjału związanego z uczeniem się i nabywaniem nowych umiejętności
 • odniesienie uzyskanych wyników do norm w populacji
 • profesjonalny feedback dla uczestnika badania
 • wsparcie certyfikowanego konsultanta w zakresie interpretacji wyników raportu

dlaczego warto nam zaufać

 • jesteśmy certyfikowanymi konsultantami i pracujemy z certyfikowanymi trenerami
 • w naszym zespole zatrudniamy wielu dyplomowanych psychologów
 • przestrzegamy wysokich standardów pracy i zwracamy uwagę na jakość i użyteczność proponowanych rozwiązań
 • jesteśmy elastyczni i dostosowujemy nasze działania do potrzeb i okoliczności
 • zapewniamy najwyższy standard poufności przekazywanych nam danych i informacji; gwarantujemy profesjonalne podejście i bezpieczeństwo procesu na każdym jego etapie

 

nasi klienci najczęściej wybierają

 • BOP

  Badanie Opinii Pracowników umożliwia uzyskanie informacji na temat nastrojów w organizacji i tego, jak pracownicy oceniają poszczególne obszary w firmie. Prezentujemy uniwersalne podejście, wzbogacone o dodatkowe wymiary, takie jak…

  więcej
 • 360

  Pracownicy różnią się od siebie cechami charakteru, kompetencjami i potencjałem. Poznanie swoich mocnych i słabych stron daje możliwość zaplanowania działań rozwojowych. Dzięki Ocenie 360 uczestnicy dowiedzą się, jak…

  więcej
 • AC

  Obiektywna i wielowymiarowa technika selekcji personelu Assessment Center to narzędzie pozwalające na zatrudnianie osób o odpowiednich kompetencjach i potencjale. Od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem na całym świecie, ponieważ….

  więcej
 • DC

  Aby uzyskać rzetelną wiedzę na temat umiejętności i potencjału pracowników, warto wykorzystać Development Center, kompleksowy proces oceny kompetencji. Dzięki niemu można dowiedzieć się, jaki potencjał tkwi w zatrudnionych osobach i co zrobić, aby…

  więcej