Opisy stanowisk pracy

Właściwie opisane stanowisko pracy jest punktem wyjścia do realizacji strategii zarządzania zasobami ludzkimi w firmie. Dobrze opracowane opisy charakteryzują stanowisko z trzech kompatybilnych perspektyw zarządzania: celów, zadań i kompetencji.

jakie korzyści uzyska organizacja

 • opisy stanowisk pracy stanowią odniesienie w trakcie projektów rekrutacyjnych
 • są kluczowym elementem okresowych ocen pracowniczych
 • standaryzują procedury administracyjno–kadrowe

co możesz od nas otrzymać

 • sesje warsztatowe oraz zestaw profesjonalnych materiałów i manuali, ułatwiający przygotowanie merytoryczne członków zespołu projektowego
 • profesjonalne badanie ankietowe wraz z fotografią dnia przeprowadzone na reprezentatywnej grupie pracowników, pozwalające na zidentyfikowanie zadań i obowiązków poszczególnych grup pracowników
 • raport opracowany na podstawie analiz z przeprowadzonego badania ankietowego
 • profesjonalnie przygotowane opisy stanowisk pracy, zawierające nazwę i cel stanowiska, podległość służbową, zakres odpowiedzialności i uprawnień, opis i zakres obowiązków służbowych, najważniejsze zadania, profil kompetencyjny stanowiska, wymagane doświadczenie i certyfikaty

dlaczego warto nam zaufać

 • posiadamy doświadczenie w opracowywaniu opisów stanowisk pracy dla różnych organizacji
 • dysponujemy autorskim kwestionariuszem opisu stanowiska, pozwalającym na zebranie kompleksowych informacji na temat zadań i obowiązków poszczególnych grup pracowniczych
 • wypracowujemy rozwiązania podczas sesji warsztatowych z zespołem projektowym w skład którego wchodzą doświadczeni pracownicy oraz przedstawiciele HR – taki model pracy gwarantuje z jednej strony wysoką spójność rozwiązań z potrzebami organizacji, z drugiej zaś znacznie ułatwia proces wdrożenia wypracowanych opisów stanowisk
 • przestrzegamy wysokich standardów pracy i zwracamy uwagę na szczegóły, stawiamy przede wszystkich na jakość i funkcjonalność proponowanych rozwiązań

 

nasi klienci najczęściej wybierają

 • BOP

  Badanie Opinii Pracowników umożliwia uzyskanie informacji na temat nastrojów w organizacji i tego, jak pracownicy oceniają poszczególne obszary w firmie. Prezentujemy uniwersalne podejście, wzbogacone o dodatkowe wymiary, takie jak…

  więcej
 • 360

  Pracownicy różnią się od siebie cechami charakteru, kompetencjami i potencjałem. Poznanie swoich mocnych i słabych stron daje możliwość zaplanowania działań rozwojowych. Dzięki Ocenie 360 uczestnicy dowiedzą się, jak…

  więcej
 • AC

  Obiektywna i wielowymiarowa technika selekcji personelu Assessment Center to narzędzie pozwalające na zatrudnianie osób o odpowiednich kompetencjach i potencjale. Od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem na całym świecie, ponieważ….

  więcej
 • DC

  Aby uzyskać rzetelną wiedzę na temat umiejętności i potencjału pracowników, warto wykorzystać Development Center, kompleksowy proces oceny kompetencji. Dzięki niemu można dowiedzieć się, jaki potencjał tkwi w zatrudnionych osobach i co zrobić, aby…

  więcej