Insights Discovery

to kwestionariusz, którego wynik wskazuje indywidualny styl naszego funkcjonowania. Główną cechą modelu Insights Discovery jest możliwość poznania i zrozumienia przyczyn swoich zachowań, a także zachowań innych ludzi. Na bazie tej wiedzy następuje ich głęboka akceptacja oraz zrozumienie wzajemnych korzyści, płynących ze współpracy z osobami o odmiennych preferencjach i stylach działania. Cztery energie kolorystyczne odzwierciedlają bowiem cztery główne style funkcjonowania – opisane w prosty i łatwo zapadający w pamięć sposób, wykorzystując przymiotniki charakterystyczne dla zachowań związanych z poszczególnymi energiami kolorystycznymi. Sprawdź też Warsztat Insights Discovery tradycyjnie lub Online.

jakie korzyści uzyska organizacja

 • wsparcie w rozwiązywaniu konfliktów i zwiększenie zaufania w zespole
 • dopasowanie stylu zarządzania i motywowania do preferencji i stylu działania pracowników
 • lepsze zrozumienie potrzeb klientów i adekwatne odpowiadanie na nie
 • budowanie efektywnych zespołów i umacnianie wzajemnych relacji między ludźmi
 • skuteczna komunikacja w organizacji

co możesz od nas otrzymać

 • raporty zawierające informacje nt. indywidualnego stylu funkcjonowania, preferowanego stylu interakcji z innymi ludźmi, sposobu podejmowania decyzji, silnych i słabych stron, wartości wnoszonych do zespołu, najskuteczniejszych i najmniej skutecznych sposobów komunikacji
 • informacje dotyczące mniej świadomych aspektów funkcjonowania, stylu funkcjonowania osób o skrajnie odmiennym typie osobowości i skutecznych sposobów komunikowania się z takimi osobami
 • wskazówki dotyczące dalszego rozwoju
 • grupowe i indywidualne feedbackowe sesje warsztatowe dla osób, które wypełniły kwestionariusz

dlaczego warto nam zaufać

 • mamy bogate doświadczenie w pracy opartej o wyniki kwestionariusza Insights Discovery
 • jesteśmy certyfikowanymi konsultantami i pracujemy z certyfikowanymi trenerami, co pozwala nam konstruować skuteczne merytorycznie strategie doradcze i szkoleniowe
 • przestrzegamy wysokich standardów pracy i zwracamy uwagę na szczegóły, stawiamy przede wszystkich na jakość proponowanych rozwiązań
  dbamy o dobrą komunikację z klientami i uczestnikami i pracujemy w oparciu o jasno wytyczone cele
 • opracowujemy wysokiej jakości materiały do pracy warsztatowej
 • do każdego projektu podchodzimy indywidualnie i jesteśmy przygotowani na różne niespodziewane zmiany; elastycznie dostosowujemy nasze działania do aktualnych potrzeb i okoliczności
 • zapewniamy najwyższy standard poufności przekazywanych nam danych i informacji; gwarantujemy profesjonalne podejście i bezpieczeństwo procesu na każdym jego etapie

 

nasi klienci najczęściej wybierają

 • BOP

  Badanie Opinii Pracowników umożliwia uzyskanie informacji na temat nastrojów w organizacji i tego, jak pracownicy oceniają poszczególne obszary w firmie. Prezentujemy uniwersalne podejście, wzbogacone o dodatkowe wymiary, takie jak…

  więcej
 • 360

  Pracownicy różnią się od siebie cechami charakteru, kompetencjami i potencjałem. Poznanie swoich mocnych i słabych stron daje możliwość zaplanowania działań rozwojowych. Dzięki Ocenie 360 uczestnicy dowiedzą się, jak…

  więcej
 • AC

  Obiektywna i wielowymiarowa technika selekcji personelu Assessment Center to narzędzie pozwalające na zatrudnianie osób o odpowiednich kompetencjach i potencjale. Od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem na całym świecie, ponieważ….

  więcej
 • DC

  Aby uzyskać rzetelną wiedzę na temat umiejętności i potencjału pracowników, warto wykorzystać Development Center, kompleksowy proces oceny kompetencji. Dzięki niemu można dowiedzieć się, jaki potencjał tkwi w zatrudnionych osobach i co zrobić, aby…

  więcej