Partnerzy Considero

p01Master Management jest firmą o zasięgu międzynarodowym, zaangażowaną w rozwój i sprzedaż narzędzi wspomagających procesy zarządzania pracownikami i rozwój talentów. Firma została założona w roku 1985 w Danii i obecnie działa w 13 krajach, w tym od 2006 w Polsce (prace na przygotowaniem oferty na rynek polski trwały od 2005 roku). Master Management pracuje z wieloma wiodącymi firmami w całej Europie oraz z firmami konsultingowymi działającymi w obszarze HR. Znakiem rozpoznawczym jest Master Person Analysis, kompleksowe narzędzie wspomagające systemy zarządzania, m.in. w obszarze rekrutacji, planowania ścieżek rozwoju oraz analizy i budowy zespołu. Narzędzie to uzyskało akredytację Brytyjskiego Towarzystwa Psychologicznego (BPS). Najwyższą wartość w przypadku każdego narzędzia skonstruowanego przez Master Management stanowi przestrzeganie norm etycznych oraz wysoka jakość dokumentacji. W celu utrzymania wysokiego poziomu usług, Master Management nieustannie pracuje nad uaktualnianiem i podnoszeniem jakości oferowanych narzędzi i szkoleń. Współpraca z Master Management to nie tylko możliwość uzyskania rozwiązania określonego problemu. Poprzez otwarty dialog z firmą dostarcza wiedzę i narzędzia, które z kolei wspomagają proces rozwiązywania problemów pojawiających się w organizacji, a równocześnie zapewnia organizacjom samodzielność i niezależność w wykorzystaniu narzędzi opracowanych i na bieżąco aktualizowanych przez firmę Master Management.

W naszej pracy korzystamy również z szeregu profesjonalnych metod psychometrycznych:

p02Insights Discovery TM to metoda diagnozująca i szczegółowo opisująca indywidualny styl funkcjonowania oraz jego konsekwencje dla interakcji zachodzących pomiędzy jednostką a jej środowiskiem zawodowym. Podstawą modelu Insights Discovery TM jest teoria osobowości wybitnego szwajcarskiego psychologa Carla Gustava Junga. Model powstał w roku 1987, a jego autorem jest Andrew Lothian, znawca i wielki entuzjasta dzieł Junga, założyciel Insights Learning & Development Ltd., organizacji konsultingowej z siedzibą w Dundee, Szkocja. Główna idea Insights Discovery TM to wzajemne poznanie oraz zrozumienie swoich zachowań, ich akceptacja i taka modyfikacja, która umożliwi maksymalizowanie korzyści płynących ze współpracy. Insights Discovery TM daje wiedzę o indywidualnych stylach pracy i komunikacji, wartościach wnoszonych do zespołu, stylach zarządzania, czynnikach motywujących oraz obszarach rozwoju osobistego. Punktem wyjścia dla analiz jest zatem jednostka oraz jej preferencje; połączone dane indywidualne dają ogólny obraz silnych i słabych stron zespołu, umożliwiając zbudowanie jedynej w swoim rodzaju strategii rozwoju organizacji. Model ukazuje trudności interpersonalne zespołów w kategoriach różnic typologicznych wskazując jednocześnie drogi modyfikacji zachowań jednostek w sytuacjach zawodowych.

 

p03MBTI to wskaźnik psychologiczny opracowany przez Katharine Briggs i Isabel Briggs – Myers w oparciu o teorię typów psychologicznych Carla Gustava Junga. Według MBTI nie ma złych ani dobrych typów osobowości, są one odmienne i unikatowe, ale wszystkie ważne w budowaniu różnorodności otaczającego nas świata. Znajomość MBTI pozwala na uwolnienie potencjału drzemiącego w każdym z nas. MBTI® pomaga odkryć, co najbardziej motywuje każdego z nas, pomaga identyfikować nasze mocne strony, unikalne talenty oraz potencjalne drogi rozwoju. Umożliwia lepsze zrozumienie oraz docenienie osób różniących się od nas oraz wskazuje na źródła wielu nieporozumień i konfliktów interpersonalnych. „MBTI® czyli Myers – Briggs Type Indicator oraz teoria typu psychologicznego oferuje racjonalną i spójną strukturę, poprzez którą można postrzegać normalne, codzienne różnice pomiędzy ludźmi. Ważną częścią teorii oraz zasad etycznych, leżących u podstaw MBTI, jest konstruktywne korzystanie z tych różnic. Przejście od rozpoznania i zrozumienia do doceniania i efektywnego korzystania z różnic pomiędzy osobami nie jest łatwe, ponieważ każdy nosi w sobie naturalne przekonanie o wyższości własnego sposobu widzenia rzeczy i podejmowania decyzji.” Wstęp do Typu, Isabel Briggs Myers, Wydanie Szóste, edycja Polska 2009

 

p04Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (Psychological Test Laboratory Polish Psychological Association) jest obecnie największym wydawcą testów psychologicznych w Polsce publikującym narzędzia polskich i zagranicznych autorów, a także książki dotyczące diagnozy i innych praktycznych zastosowań psychologii w obszarach edukacji, zdrowia oraz pracy i organizacji.