Skuteczna komunikacja

to warsztaty w czasie których pracujemy nad strategicznymi aspektami komunikacji interpersonalnej. Skupiamy się na bazowych umiejętnościach komunikacji niezbędnych zarówno w relacjach zawodowych, jak i prywatnych. Uczestnicy uczą rozpoznawać się style komunikacji, ich wpływ na relacje, pogłębiają wiedzę na temat wywierania wpływu oraz budowania naturalnej postawy asertywnej, a także poznają własny potencjał, ograniczenia i sposób komunikowania się z otoczeniem. Z osób działających w dużej mierze intuicyjnie stają się świadomymi kreatorami relacji we własnym środowisku zawodowym i prywatnym.

dla kogo dedykowane są warsztaty

 • menadżerów, dyrektorów, audytorów oraz osób, które chcą udoskonalić własne umiejętności komunikacyjne, poprawić dotychczasowe relacje oraz nauczyć się budowania otwartości w trudnych sytuacjach
 • osób, które chcą nauczyć się skutecznie komunikować z ludźmi o różnych typach osobowości

jakie umiejętności rozwinie uczestnik szkolenia

 • zrozumie rolę komunikacji oraz pozna zasady zarządzania wiedzą w organizacji
 • pozna mechanizmy przepływu komunikatów od nadawcy do odbiorcy
 • będzie umiał określić rolę komunikacji w zarządzaniu projektami oraz poziomy odpowiedzialności za wiedzę i przepływ informacji
 • zapozna się z systemami reprezentacji i pojęciami: kanał wzrokowy, słuchowy oraz kinestetyczny
 • zrozumie rolę aktywnego słuchania w efektywnym komunikowaniu się oraz pozna narzędzia i techniki, takie jak parafrazowanie i stawianie pytań
 • nauczy się pokonywać bariery osobiste i relacyjne, utrudniające aktywne słuchanie
 • pozna najczęściej popełniane błędy podczas komunikowania się w rozmowie bezpośredniej oraz sposoby przezwyciężanie ich
 • zapozna się z zagadnieniami dotyczącymi komunikowania się w zespole – w strukturze hierarchicznej
 • dostrzeże elementy procesu komunikowania się w podstawowych czynnościach zarządczych, takich jak planowanie, organizowanie, koordynowanie, inspirowanie, kierowanie

dlaczego warto nam zaufać

 • współpracujemy wyłącznie z trenerami, którzy są wieloletnimi praktykami biznesu i mają bogate doświadczanie trenerskie
 • pracujemy na uznanej metodologii uczenia przez doświadczanie, znanej jako cykl Kolba
 • za każdym razem dostosowujemy programy i metody nauczania do potrzeb organizacji
 • wspieramy proces rozwoju certyfikowanymi narzędziami diagnozy, co wydatnie podnosi wartość i skuteczność szkolenia

 

rekomendowane narzędzia do diagnozy potrzeb

 • BOP

  Badanie Opinii Pracowników umożliwia uzyskanie informacji na temat nastrojów w organizacji i tego, jak pracownicy oceniają poszczególne obszary w firmie. Prezentujemy uniwersalne podejście, wzbogacone o dodatkowe wymiary, takie jak…

  więcej
 • 360

  Pracownicy różnią się od siebie cechami charakteru, kompetencjami i potencjałem. Poznanie swoich mocnych i słabych stron daje możliwość zaplanowania działań rozwojowych. Dzięki Ocenie 360 uczestnicy dowiedzą się, jak…

  więcej
 • AC

  Obiektywna i wielowymiarowa technika selekcji personelu Assessment Center to narzędzie pozwalające na zatrudnianie osób o odpowiednich kompetencjach i potencjale. Od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem na całym świecie, ponieważ….

  więcej
 • DC

  Aby uzyskać rzetelną wiedzę na temat umiejętności i potencjału pracowników, warto wykorzystać Development Center, kompleksowy proces oceny kompetencji. Dzięki niemu można dowiedzieć się, jaki potencjał tkwi w zatrudnionych osobach i co zrobić, aby…

  więcej