Warsztat asesora

to cykl warsztatów, podczas których uczestnicy w sposób praktyczny mają do czynienia z takimi aspektami sesji AC i DC jak dobór kompetencji do projektu, tworzenie matrycy zadań, projektowanie i organizowanie sesji, standardy pracy asesora czy tworzenie raportów i udzielanie informacji zwrotnych. Standardowo szkolenie jest zbudowane z trzech modułów, które można stosować oddzielnie lub ułożyć z nich konfigurację odpowiednią do potrzeb. Po odbyciu warsztatów każdy z uczestników otrzymuje komplet praktycznych materiałów szkoleniowych oraz uzyskuje Certyfikat Asesora

dla kogo dedykowane są warsztaty

 • dla wszystkich, którzy chcieliby brać udział w centrach oceny takich jak Assessment lub Development Center w roli asesora, a więc przede wszystkim dla specjalistów HR, kadry kierowniczej i doradców personalnych

jakie umiejętności rozwinie uczestnik szkolenia

 • dowie się, jak zorganizować proces związany z kompleksową realizacją sesji oceny
 • zaznajomi się z takimi zagadnieniami jak: metodologia, cele AC/DC, kompetencje i skala ocen, profil kompetencyjny, matryca kompetencji, harmonogram projektu
 • nauczy się projektować akcję komunikacyjną na potrzeby AC/DC
 • pozna rodzaje ćwiczeń oraz metody doboru ćwiczeń do badanych kompetencji
 • zidentyfikuje poszczególne role w procesie – rolę asesora, aktora i logistyka
 • zapozna się z zagadnieniami etycznymi związanymi z prowadzeniem AC/DC
 • będzie miał szansę doskonalić umiejętności oceny jako asesor – przećwiczy przeprowadzanie ćwiczeń z udziałem uczestników odgrywających różne role, będzie pracował z arkuszami ocen oraz w symulowanej dyskusji asesorskiej
 • pozna metody przygotowywania raportów indywidualnych oraz grupowych
 • dowie się, jakie są warunki przeprowadzania dobrej rozmowy feedbackowej
 • pozna sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami podczas feedbacków

dlaczego warto nam zaufać

 • współpracujemy wyłącznie z trenerami, którzy są wieloletnimi praktykami biznesu i mają bogate doświadczanie trenerskie
 • pracujemy na uznanej metodologii uczenia przez doświadczanie, znanej jako cykl Kolba
 • za każdym razem dostosowujemy programy i metody nauczania do potrzeb organizacji
 • wspieramy proces rozwoju certyfikowanymi narzędziami diagnozy, co wydatnie podnosi wartość i skuteczność szkolenia

 

rekomendowane narzędzia do diagnozy potrzeb

 • BOP

  Badanie Opinii Pracowników umożliwia uzyskanie informacji na temat nastrojów w organizacji i tego, jak pracownicy oceniają poszczególne obszary w firmie. Prezentujemy uniwersalne podejście, wzbogacone o dodatkowe wymiary, takie jak…

  więcej
 • 360

  Pracownicy różnią się od siebie cechami charakteru, kompetencjami i potencjałem. Poznanie swoich mocnych i słabych stron daje możliwość zaplanowania działań rozwojowych. Dzięki Ocenie 360 uczestnicy dowiedzą się, jak…

  więcej
 • AC

  Obiektywna i wielowymiarowa technika selekcji personelu Assessment Center to narzędzie pozwalające na zatrudnianie osób o odpowiednich kompetencjach i potencjale. Od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem na całym świecie, ponieważ….

  więcej
 • DC

  Aby uzyskać rzetelną wiedzę na temat umiejętności i potencjału pracowników, warto wykorzystać Development Center, kompleksowy proces oceny kompetencji. Dzięki niemu można dowiedzieć się, jaki potencjał tkwi w zatrudnionych osobach i co zrobić, aby…

  więcej