Sztuka prezentacji

to warsztaty dedykowane osobom, które z racji pełnionych funkcji często stają przed licznym gremium słuchaczy. W trakcie warsztatów poruszane są tematy związane z zasadami konstruowania wystąpienia, sposobami nawiązywania kontaktu z publicznością, indywidualnym stylem prowadzenia wystąpienia, metodami radzenia sobie z tremą i emocjami związanymi z wystąpieniami publicznymi, a także różnicami pomiędzy komunikacją werbalną i niewerbalną. Nadrzędnym celem szkolenia jest wzmocnienie naturalnych umiejętności i świadomości własnej mówcy.

dla kogo dedykowane są warsztaty

 • osób, które często występują publicznie, np. podczas konferencji lub spotkań branżowych
 • pracowników często wygłaszających prezentacje dla współpracowników

jakie umiejętności rozwinie uczestnik szkolenia

 • pozna sposoby przygotowywania prezentacji – forma i treść, środki wizualne
 • zapozna się z elementami skutecznej prezentacji, a także pozna kolejne etapy nawiązywania kontaktu ze słuchaczami
 • dowie się, jak radzić sobie objawami stresu przed wystąpieniem
 • nauczy się zarządzać potencjalnym konfliktem w czasie prezentacji
 • nauczy się konstruować adekwatne wystąpienia – jak dobrze zacząć, ciekawie mówić oraz efektownie zakończyć
 • pozna antyprzykłady, w rodzaju jak skutecznie stracić kontakt z publicznością…
 • nauczy się utrzymywać kontakt wzrokowy z grupą oraz kontrolować mowę ciała
 • pozna pułapki wystąpienia publicznego
 • zidentyfikuje swoje mocje i słabe strony jako mówcy
 • przećwiczy własne wystąpienie przed okiem kamery

dlaczego warto nam zaufać

 • współpracujemy wyłącznie z trenerami, którzy są wieloletnimi praktykami biznesu i mają bogate doświadczanie trenerskie
 • pracujemy na uznanej metodologii uczenia przez doświadczanie, znanej jako cykl Kolba
 • za każdym razem dostosowujemy programy i metody nauczania do potrzeb organizacji
 • wspieramy proces rozwoju certyfikowanymi narzędziami diagnozy, co wydatnie podnosi wartość i skuteczność szkolenia

 

rekomendowane narzędzia do diagnozy potrzeb

 • BOP

  Badanie Opinii Pracowników umożliwia uzyskanie informacji na temat nastrojów w organizacji i tego, jak pracownicy oceniają poszczególne obszary w firmie. Prezentujemy uniwersalne podejście, wzbogacone o dodatkowe wymiary, takie jak…

  więcej
 • 360

  Pracownicy różnią się od siebie cechami charakteru, kompetencjami i potencjałem. Poznanie swoich mocnych i słabych stron daje możliwość zaplanowania działań rozwojowych. Dzięki Ocenie 360 uczestnicy dowiedzą się, jak…

  więcej
 • AC

  Obiektywna i wielowymiarowa technika selekcji personelu Assessment Center to narzędzie pozwalające na zatrudnianie osób o odpowiednich kompetencjach i potencjale. Od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem na całym świecie, ponieważ….

  więcej
 • DC

  Aby uzyskać rzetelną wiedzę na temat umiejętności i potencjału pracowników, warto wykorzystać Development Center, kompleksowy proces oceny kompetencji. Dzięki niemu można dowiedzieć się, jaki potencjał tkwi w zatrudnionych osobach i co zrobić, aby…

  więcej