Development Center lub Development Center Online

to wielowymiarowe i obiektywne narzędzie do oceny kompetencji pracowników. Dzięki niemu można w naturalnych warunkach dowiedzieć się, jaki potencjał tkwi w zatrudnionych osobach i co zrobić, aby go z nich wydobyć. Tworzone projekty zawierają dyskusje grupowe (także z wcielaniem się w rozmaite role), scenki symulacyjne, ćwiczenia pisemne, gry i zadania grupowe, ćwiczenia pisemne czy prezentacje, a dodatkowo mogą być uzupełniane np. testami osobowościowymi i testami potencjału intelektualnego. Pracownicy w trakcie Development Center lub Developmet Center Online spędzają czas kreatywnie, pracując w warunkach zbliżonych do ich codziennego funkcjonowania zawodowego. Umożliwia to obserwację ich naturalnych zachowań i wyciągnięcie odpowiednich wniosków, pozwalających na dokładny pomiar ocenianych w sesji kompetencji.

jakie korzyści uzyska organizacja

 • firma będzie miała możliwość oceny pracowników w odniesieniu do pożądanego profilu kompetencji
 • uzyska szczegółowy obraz kompetencji pracowników oraz zaplanuje adekwatne działania szkoleniowe
 • obniży się rotacja w grupie kluczowych pracowników
 • ścieżki karier i awansów, a także programy talentowe, zostaną zaprojektowanie na bazie obiektywnej diagnozy i zgodnie z potencjałem kandydatów
 • firma zyska wizerunek nowoczesnej i prężnie działającej organizacji, gotowej do inwestowania w rozwój swoich pracowników

co możesz od nas otrzymać

 • projekt kompletnej sesji Development Center: harmonogram sesji, zadania i symulacje, instrukcje, arkusze ocen, model kompetencji i skala oceny, testy psychometryczne itd.
 • obsługę komunikacji z uczestnikami projektu – maile, telefony
 • pełną obsługę sesji Development Center przez zespół doświadczonych asesorów
 • raporty indywidualne, zawierające m.in. mocne i słabe strony kandydatów oraz rekomendacje rozwojowe
 • sesje feedbackowe dla kandydatów
 • możliwość zaprojektowania indywidualnych planów rozwojowych dla każdego uczestnika sesji
 • raport grupowy, zawierający porównania, rankingi i wnioski
 • spotkanie podsumowujące projekt

dlaczego warto nam zaufać

 • stosujemy najbardziej obiektywną i zweryfikowaną metodę diagnozy kompetencji
 • przestrzegamy wysokich standardów pracy i zwracamy uwagę na jakość proponowanych rozwiązań na każdym etapie projektu
 • posiadamy zespół doświadczonych asesorów wewnętrznych oraz współpracujących
 • mamy sprawdzone metody oceny – zadania, ćwiczenia, symulacje i testy
 • mamy autorską aplikację do przeprowadzania ćwiczeń On-line, pozwalającą na pełną symulację odpowiednich warunków pracy
 • jesteśmy elastyczni i otwarci na nowatorskie rozwiązania, zgodne z najlepszymi standardami prowadzenia sesji oceny
 • profile kompetencyjne opieramy na uznanych teoriach zarządzania
 • działamy zgodnie z zasadami etyki

 

nasi klienci najczęściej wybierają

 • BOP

  Badanie Opinii Pracowników umożliwia uzyskanie informacji na temat nastrojów w organizacji i tego, jak pracownicy oceniają poszczególne obszary w firmie. Prezentujemy uniwersalne podejście, wzbogacone o dodatkowe wymiary, takie jak…

  więcej
 • 360

  Pracownicy różnią się od siebie cechami charakteru, kompetencjami i potencjałem. Poznanie swoich mocnych i słabych stron daje możliwość zaplanowania działań rozwojowych. Dzięki Ocenie 360 uczestnicy dowiedzą się, jak…

  więcej
 • AC

  Obiektywna i wielowymiarowa technika selekcji personelu Assessment Center to narzędzie pozwalające na zatrudnianie osób o odpowiednich kompetencjach i potencjale. Od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem na całym świecie, ponieważ….

  więcej
 • DC

  Aby uzyskać rzetelną wiedzę na temat umiejętności i potencjału pracowników, warto wykorzystać Development Center, kompleksowy proces oceny kompetencji. Dzięki niemu można dowiedzieć się, jaki potencjał tkwi w zatrudnionych osobach i co zrobić, aby…

  więcej