Master Person Analysis MPA

jest łatwym w zarządzaniu, zrozumiałym oraz prostym w użyciu narzędziem pozwalającym określić profil osobowości zawodowej pracowników i osób ubiegających się o pracę. Narzędzie to dostarcza organizacjom licznych korzyści w procesach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, dzięki czemu maksymalizuje efektywność organizacji. System MPA służy zestawieniu profilu osobowości zawodowej z wymaganiami stanowiska pracy. Profil bazuje na dziewięciu Cechach Głównych. Kwestionariusz Osobowości opisuje typowe zachowanie osoby testowanej, a Profil Stanowiska Pracy ilustruje w obiektywny sposób wymagania, jakie dane stanowisko stawia przed osobą testowaną.

jakie korzyści uzyska organizacja

 • system MPA umożliwi precyzyjne określenie wymagań stawianych kandydatom do pracy, awansu lub np. programu talentowego
 • użycie testu pozwoli na rzetelną diagnozę kandydatów – określi ich mocne i słabe strony, rozpozna preferowane zachowania i typowe postawy
 • określi stopień zbieżności profilu kandydata z profilem wymaganym oraz porówna kandydatów między sobą, co umożliwi wybór najlepszego
 • zaoszczędzi na kosztach projektów poprzez zredukowanie ryzyka nietrafionej rekrutacji
 • nakreśli adekwatne plany rozwojowe np. dla uczestników programów talentowych

co możesz od nas otrzymać

 • diagnozę przy użyciu wystandaryzowanego i profesjonalnego narzędzia
 • wsparcie konsultanta w przypadku tworzenia profilu wzorcowego na potrzeby rekrutacji, określającego wymagania związane z danym stanowiskiem pracy
 • raport indywidualny dotyczący preferowanych zachowań, postaw i cech osoby badanej
 • zestawienie profilu kandydata z profilem wzorcowym, wraz z liczbowym wskaźnikiem zbieżności
 • odniesienie uzyskanych wyników do norm w populacji
 • raport grupowy zestawiający wyniki kilku osób
 • raport analiza zespołu i analiza ról zespołowych, przydatne w budowaniu zespołów projektowych
 • feedback dla uczestnika badania

dlaczego warto nam zaufać

 • jesteśmy certyfikowanymi konsultantami i pracujemy z certyfikowanymi trenerami
 • przestrzegamy wysokich standardów pracy i zwracamy uwagę na jakość proponowanych rozwiązań
 • jesteśmy elastyczni i dostosowujemy nasze działania do potrzeb i okoliczności
 • zapewniamy najwyższy standard poufności przekazywanych nam danych i informacji; gwarantujemy profesjonalne podejście i bezpieczeństwo procesu na każdym jego etapie

 

nasi klienci najczęściej wybierają

 • BOP

  Badanie Opinii Pracowników umożliwia uzyskanie informacji na temat nastrojów w organizacji i tego, jak pracownicy oceniają poszczególne obszary w firmie. Prezentujemy uniwersalne podejście, wzbogacone o dodatkowe wymiary, takie jak…

  więcej
 • 360

  Pracownicy różnią się od siebie cechami charakteru, kompetencjami i potencjałem. Poznanie swoich mocnych i słabych stron daje możliwość zaplanowania działań rozwojowych. Dzięki Ocenie 360 uczestnicy dowiedzą się, jak…

  więcej
 • AC

  Obiektywna i wielowymiarowa technika selekcji personelu Assessment Center to narzędzie pozwalające na zatrudnianie osób o odpowiednich kompetencjach i potencjale. Od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem na całym świecie, ponieważ….

  więcej
 • DC

  Aby uzyskać rzetelną wiedzę na temat umiejętności i potencjału pracowników, warto wykorzystać Development Center, kompleksowy proces oceny kompetencji. Dzięki niemu można dowiedzieć się, jaki potencjał tkwi w zatrudnionych osobach i co zrobić, aby…

  więcej