Procesy zarządzania talentami

są złożonym i ważnym elementem strategii personalnej w większości dużych i nowoczesnych organizacji. Mają na celu wyłonienie najlepszych kandydatów do sukcesji oraz obsady kluczowych stanowisk eksperckich w firmie. Cały proces składa się z kilku etapów. Do diagnozy wykorzystana może zostać metodologia Development Center lub ocena 360. Procesy oceny wspierają zarządzanie zasobami ludzkimi i umożliwiają wskazanie mocnych i słabych stron poszczególnych osób, a także precyzyjne zdiagnozowanie luk kompetencyjnych. Dzięki temu możliwe jest podjęcie istotnych decyzji personalnych oraz zaplanowanie skutecznych działań rozwojowych.

jakie korzyści uzyska organizacja

 • powstaną dobrze wyszkolone kadry, posiadający kompetencje na wysokim poziomie, ściśle skorelowane ze strategicznymi potrzebami biznesowymi organizacji
 • pracownicy przygotowywani do sukcesji w ramach kluczowych stanowisk w organizacji poczują się docenieni i zmotywowani

co możesz od nas otrzymać

 • jasno zdefiniowane kryteria rekrutacji do programu wraz z zestawem narzędzi selekcyjnych
 • profesjonalnie zaprojektowaną i przeprowadzoną akcję komunikacyjną
 • rzetelnie przeprowadzoną wielowymiarową diagnozę, obejmującą zarówno ocenę poziomu kompetencji jak i predyspozycji osobowościowych
 • raporty indywidualne oraz sesje feedbackowe z uczestnikami
 • wypracowane we współpracy z przełożonymi indywidualne plany rozwoju
 • propozycje działań mających na celu wzbudzenie zaangażowania i motywacji do aktywnego uczestnictwa w programie
 • cykl specjalnie zaprojektowanych na potrzeby danej grupy szkoleń i warsztatów, prowadzonych przez doświadczonych trenerów
 • obszerne i funkcjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe

dlaczego warto nam zaufać

 • mamy bogate doświadczenie w prowadzeniu programów rozwoju talentów
 • przeprowadzamy diagnozę luk kompetencyjnych przy pomocy uznanych narzędzi, takich jak Development Center i ocena 360
 • stosujemy profesjonalne testy psychometryczne, ułatwiające rozwój i dające uczestnikom unikalną wiedzę na temat ich preferencji, predyspozycji i potencjału zawodowego
 • gwarantujemy przeprowadzenie sesji feedbackowych z dyplomowanymi psychologami, certyfikowanymi w danej metodzie
 • pracujemy z najlepszymi trenerami, mającymi bogate doświadczenie zarówno trenerskie jak i biznesowe

 

nasi klienci najczęściej wybierają

 • BOP

  Badanie Opinii Pracowników umożliwia uzyskanie informacji na temat nastrojów w organizacji i tego, jak pracownicy oceniają poszczególne obszary w firmie. Prezentujemy uniwersalne podejście, wzbogacone o dodatkowe wymiary, takie jak…

  więcej
 • 360

  Pracownicy różnią się od siebie cechami charakteru, kompetencjami i potencjałem. Poznanie swoich mocnych i słabych stron daje możliwość zaplanowania działań rozwojowych. Dzięki Ocenie 360 uczestnicy dowiedzą się, jak…

  więcej
 • AC

  Obiektywna i wielowymiarowa technika selekcji personelu Assessment Center to narzędzie pozwalające na zatrudnianie osób o odpowiednich kompetencjach i potencjale. Od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem na całym świecie, ponieważ….

  więcej
 • DC

  Aby uzyskać rzetelną wiedzę na temat umiejętności i potencjału pracowników, warto wykorzystać Development Center, kompleksowy proces oceny kompetencji. Dzięki niemu można dowiedzieć się, jaki potencjał tkwi w zatrudnionych osobach i co zrobić, aby…

  więcej