Model kompetencji

to język organizacji, umożliwiający spójną narrację potrzeb, oczekiwań i możliwości. Dobry model kompetencyjny sprawia, że wzrasta efektywność pracowników, którzy znając swoje luki kompetencyjne i wiedząc, które kompetencje pozwolą im na sprawniejszą realizację celów biznesowych, mają wyższą motywację do pracy i do rozwoju. Odpowiednio ukształtowane kompetencje pozwalają pracownikom realizować zadania zawodowe na wymaganym poziomie. Bardzo istotne jest definiowanie kompetencji w kategoriach zachowań, które można zaobserwować w miejscu pracy. Dzięki temu możliwy jest precyzyjny pomiar kompetencji w organizacji, a także ich systematyczny i zaplanowany rozwój.

jakie korzyści uzyska organizacja

 • wdrożenie języka kompetencji pozwoli na przeprowadzenie bardziej efektywnej rekrutacji
 • umożliwi obiektywną ocenę pracowników oraz precyzyjną identyfikację luk kompetencyjnych
 • usprawni planowanie i ewaluację szkoleń oraz działań rozwojowych
 • zbuduje pożądaną kulturę organizacyjną oraz wzmocni pozytywny wizerunek firmy

co możesz od nas otrzymać

 • sesje warsztatowe oraz zestaw profesjonalnych materiałów i manuali
 • badanie ankietowe wraz z fotografią dnia, identyfikujące główne obszary kompetencji
 • skalę oceny kompetencji
 • kompetencje ogólnofirmowe, specjalistyczne i menadżerskie, oparte na strategii i nawiązujące do wartości firmy
 • profile kompetencyjne
 • księgę kompetencji, zawierającą zeskalowane wskaźniki behawioralne

dlaczego warto nam zaufać

 • mamy bogate doświadczenie w budowie i pracy z modelami kompetencji, dzięki czemu potrafimy zaprojektować je tak, aby były proste i użyteczne
 • przestrzegamy wysokich standardów pracy
 • dbamy o dobrą komunikację w projekcie
 • opracowujemy wysokiej jakości materiały
 • elastycznie dostosowujemy nasze działania do aktualnych potrzeb
 • wspieramy we wdrażaniu wypracowanych rozwiązań
 • zapewniamy najwyższy standard poufności przekazywanych nam danych i informacji

 

nasi klienci najczęściej wybierają

 • BOP

  Badanie Opinii Pracowników umożliwia uzyskanie informacji na temat nastrojów w organizacji i tego, jak pracownicy oceniają poszczególne obszary w firmie. Prezentujemy uniwersalne podejście, wzbogacone o dodatkowe wymiary, takie jak…

  więcej
 • 360

  Pracownicy różnią się od siebie cechami charakteru, kompetencjami i potencjałem. Poznanie swoich mocnych i słabych stron daje możliwość zaplanowania działań rozwojowych. Dzięki Ocenie 360 uczestnicy dowiedzą się, jak…

  więcej
 • AC

  Obiektywna i wielowymiarowa technika selekcji personelu Assessment Center to narzędzie pozwalające na zatrudnianie osób o odpowiednich kompetencjach i potencjale. Od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem na całym świecie, ponieważ….

  więcej
 • DC

  Aby uzyskać rzetelną wiedzę na temat umiejętności i potencjału pracowników, warto wykorzystać Development Center, kompleksowy proces oceny kompetencji. Dzięki niemu można dowiedzieć się, jaki potencjał tkwi w zatrudnionych osobach i co zrobić, aby…

  więcej