Myers–Briggs Type Indicator MBTI

to wskaźnik psychologiczny, w którym praktyczne zastosowanie znalazła koncepcja typów psychologicznych Junga. Kwestionariusz definiuje cztery podstawowe wymiary, które składają się na 16 różnych typów osobowości. Otrzymane wyniki pomagają zrozumieć występowanie naturalnych, normalnych różnic w sposobach myślenia, komunikowania i wchodzenia w interakcje pomiędzy ludźmi. Wskaźnik MBTI jest stosowany od ponad 50 lat na całym świecie, przetłumaczono go na ponad 21 różnych języków i wykorzystuje się go w wielu krajach.  więcej…

jakie korzyści uzyska organizacja

 • wiedzę na temat możliwości rozwoju organizacji
 • informacje dotyczące rozwoju i planowania kariery zawodowej pracowników
 • wsparcie w momencie konieczności zarządzania zmianą
 • przydatne wskazówki w procesach mentoringu i coachingu
 • praktyczne wsparcie w zakresie zarządzania konfliktami
 • narzędzie dla przełożonych do budowania efektywnych zespołów

co możesz od nas otrzymać

 • raporty zawierające informacje nt. indywidualnego stylu funkcjonowania, preferowanego stylu interakcji z innymi ludźmi, sposobu podejmowania decyzji, silnych i słabych stron, wartości wnoszonych do zespołu, najskuteczniejszych i najmniej skutecznych sposobów komunikacji
 • informacje dotyczące mniej świadomych aspektów funkcjonowania, stylu funkcjonowania osób o skrajnie odmiennym typie osobowości i skutecznych sposobów komunikowania się wskazówki dotyczące dalszego rozwoju
 • grupowe i indywidualne feedbackowe sesje warsztatowe dla osób, które wypełniły kwestionariusz

dlaczego warto nam zaufać

 • mamy bogate doświadczenie w pracy opartej o wyniki kwestionariusza MBTI
 • jesteśmy certyfikowanymi konsultantami i pracujemy z certyfikowanymi trenerami, co pozwala nam konstruować skuteczne merytorycznie strategie doradcze i szkoleniowe
 • dbamy o dobrą komunikację i pracujemy w oparciu o jasno wytyczone cele
 • opracowujemy wysokiej jakości materiały do pracy warsztatowej
 • do każdego projektu podchodzimy indywidualnie i jesteśmy przygotowani na różne niespodziewane zmiany; elastycznie dostosowujemy nasze działania do aktualnych potrzeb i okoliczności
 • zapewniamy najwyższy standard poufności przekazywanych nam danych i informacji; gwarantujemy profesjonalne podejście i bezpieczeństwo procesu na każdym jego etapie

 

nasi klienci najczęściej wybierają

 • BOP

  Badanie Opinii Pracowników umożliwia uzyskanie informacji na temat nastrojów w organizacji i tego, jak pracownicy oceniają poszczególne obszary w firmie. Prezentujemy uniwersalne podejście, wzbogacone o dodatkowe wymiary, takie jak…

  więcej
 • 360

  Pracownicy różnią się od siebie cechami charakteru, kompetencjami i potencjałem. Poznanie swoich mocnych i słabych stron daje możliwość zaplanowania działań rozwojowych. Dzięki Ocenie 360 uczestnicy dowiedzą się, jak…

  więcej
 • AC

  Obiektywna i wielowymiarowa technika selekcji personelu Assessment Center to narzędzie pozwalające na zatrudnianie osób o odpowiednich kompetencjach i potencjale. Od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem na całym świecie, ponieważ….

  więcej
 • DC

  Aby uzyskać rzetelną wiedzę na temat umiejętności i potencjału pracowników, warto wykorzystać Development Center, kompleksowy proces oceny kompetencji. Dzięki niemu można dowiedzieć się, jaki potencjał tkwi w zatrudnionych osobach i co zrobić, aby…

  więcej