Ocena 360

to narzędzie, dzięki któremu pracownicy dowiedzą się, jak ich zachowanie i umiejętności są postrzegane przez innych, a także jakie są ich możliwości i ograniczenia. Ocena 360 opiera się na wielu źródłach informacji, takich jak przełożeni, współpracownicy, klienci czy podwładni. Uzyskane dzięki niej dane mogą posłużyć do zaplanowania indywidualnego rozwoju pracownika i nakreślenia mu drogi, którą powinien podążać. Pomagają również określić działania rozwojowe dla całych grup osób zatrudnionych w firmie. Oddajemy do dyspozycji funkcjonalną aplikację, pozwalającą skorzystać z gotowego modelu kompetencji lub zaimplementować model klienta, dopasować kompetencje do stanowisk i pełnionych w organizacji funkcji, a także wygenerować raporty indywidualne lub grupowe.

jakie korzyści uzyska organizacja

 • firma otrzyma wyniki oceny 360 w powiązaniu z profilem kompetencji pożądanym na danym stanowisku
 • uzyska szczegółowy obraz zachowań każdego pracownika na podstawie informacji pochodzących z wielu źródeł, np.: przełożony, podwładni, współpracownicy, samoocena
 • stworzy adekwatne indywidualne plany naprawcze lub plany rozwoju
 • pozyska wiarygodne podstawy do wyłonienia np. grupy talentów lub sukcesorów
 • u pracowników wzrośnie poziom samoświadomości własnych kompetencji i pobudzona zostanie motywacja do rozwoju
 • podkreślona zostanie rola otwartej komunikacji w firmie

co możesz od nas otrzymać

 • projekt kompletnej oceny 360: kompetencje, wskaźniki, kwestionariusz, skale oceny, szablony komunikatów
 • kompleksową obsługę platformy badawczej Ocena 360, m.in. mapowanie bazy respondentów, komunikacja z uczestnikami, monitoring frekwencji
 • szczegółowe raporty indywidualne
 • sesje feedbackowe
 • możliwość zaprojektowania indywidualnych planów rozwojowych
 • raport grupowy, zawierający porównania, rankingi i wnioski
 • spotkanie podsumowujące projekt

dlaczego warto nam zaufać

 • mamy duże doświadczenie uzyskane w praktyce, podczas realizacji wielu projektów oceny 360
 • posiadamy autorską aplikację do kompleksowej obsługi projektu
 • przestrzegamy wysokich standardów pracy i zwracamy uwagę na jakość proponowanych rozwiązań
 • nasze rozwiązania pozwalają na dużą elastyczność w procesie – praktycznie nieograniczona liczba relacji w ocenie, możliwość zastosowania różnych modeli kompetencyjnych, różnych skal pomiaru
 • umożliwiamy omówienie uzyskanej oceny z coachem – trenerem biznesu, który pomoże określić priorytety rozwojowe oraz wypracować założenia do indywidualnego planu rozwoju
 • działamy zgodnie z zasadami etyki

 

nasi klienci najczęściej wybierają

 • BOP

  Badanie Opinii Pracowników umożliwia uzyskanie informacji na temat nastrojów w organizacji i tego, jak pracownicy oceniają poszczególne obszary w firmie. Prezentujemy uniwersalne podejście, wzbogacone o dodatkowe wymiary, takie jak…

  więcej
 • 360

  Pracownicy różnią się od siebie cechami charakteru, kompetencjami i potencjałem. Poznanie swoich mocnych i słabych stron daje możliwość zaplanowania działań rozwojowych. Dzięki Ocenie 360 uczestnicy dowiedzą się, jak…

  więcej
 • AC

  Obiektywna i wielowymiarowa technika selekcji personelu Assessment Center to narzędzie pozwalające na zatrudnianie osób o odpowiednich kompetencjach i potencjale. Od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem na całym świecie, ponieważ….

  więcej
 • DC

  Aby uzyskać rzetelną wiedzę na temat umiejętności i potencjału pracowników, warto wykorzystać Development Center, kompleksowy proces oceny kompetencji. Dzięki niemu można dowiedzieć się, jaki potencjał tkwi w zatrudnionych osobach i co zrobić, aby…

  więcej