Informacje organizacyjne

 • Czas trwania: 2 dni
 • Data: 19-20 lipca 2018
 • Miejsce: Centrum Konferencyjne KOPERNIKA ul. Kopernika 30; Warszawa
 • Termin zgłoszeń: 13 lipca 2018
 • Kontakt: Marcin Ziemnicki 663 965 960
 • Trenerzy: warsztat prowadzony przez dwóch trenerów
 • Koszt uczestnictwa w warsztacie: 1 600
 • Pakiet 3h konsultacji telefonicznych po warsztatach (do 30 dni po zakończeniu szkolenia) gratis
 • Konsultacje poza pakietem: 500 / 1h

Cele warsztatu

 • Uczestnik będzie potrafił zaprojektować i przeprowadzić sesję AC/DC.
 • Uczestnicy w sposób praktyczny będą mieli do czynienia ze wszystkimi aspektami sesji AC/DC. Warsztat stanowi rodzaj przewodnika krok po kroku. Pozwala uczestnikowi bezpiecznie i efektywnie przeprowadzić sesję AC/DC z wykorzystaniem najlepszych praktyk asesorskich.
 • Uczestnicy dowiedzą się jak budować profil kompetencyjny, dobierać ćwiczenia na projekt, konstruować raporty oraz przekazywać informację zwrotną.
 • Każdy z uczestników przećwiczy między innymi: jak przypisać wskaźniki behawioralne do przyjętej skali, skonstruować matrycę kompetencji i agendę projektu, przekazać konstruktywny feedback.
 • Uczestnicy będą potrafili samodzielnie zaprojektować i przeprowadzić efektywną sesję Assessment/Development Center oraz udzielać informacji zwrotnej.
 • Po odbyciu warsztatów każdy z uczestników otrzyma komplet praktycznych materiałów szkoleniowych, możliwość bezpłatnych konsultacji oraz uzyskuje Certyfikat.

Dzień 1

kompetencje oraz projektowanie sesji

 • Dobór kompetencji do celów projektu
 • Różnicowanie poziomów kompetencji i problemy związane z ocenianiem poszczególnych zachowań i przypisywaniem ich do konkretnych kompetencji – ćwiczenia praktyczne
 • Projektowanie AC: rodzaje ćwiczeń, dobór ćwiczeń do badanych kompetencji
 • Wstęp do tworzenia ćwiczeń – scenariusze, instrukcje, pomoce praktyczne
 • Organizacja procesu, czas trwania ćwiczeń i całej sesji – logistyka procesu – ćwiczenia praktyczne
 • Rola i zachowanie asesora, dobór zespołu asesorskiego

po tym module, uczestnik będzie umiał

 • Dobrać kompetencje do profilu
 • Wybrać odpowiednie ćwiczenia do ich diagnozy
 • Zróżnicować zachowania
 • Zaprojektować harmonogram sesji
 • Dobrać odpowiednich asesorów

Dzień 2

doskonalenie umiejętności oceny i feedback

 • Ocena poszczególnych zachowań i przypisywanie ich do konkretnych kompetencji i poziomów – ćwiczenia praktyczne
 • Trudne sytuacje w trakcie sesji
 • Dyskusja asesorów – ćwiczenia praktyczne
 • Przygotowywanie raportów indywidualnych po sesji AC
 • Sformułowania używane w raportach (poziom ogólności, jednoznaczność, dbałość o uczucia odbiorcy)
 • Raport grupowy
 • Indywidualne spotkania feedbackowe – jak udzielać informacji zwrotnych, na czym polega wartość takich spotkań – ćwiczenia praktyczne
 • Podsumowanie

po tym module, uczestnik będzie umiał

 • Stosować efektywny sposób obserwacji i zapisu
 • Różnicować oceny na wszystkich poziomach skali
 • Standaryzować role aktora
 • Prowadzić dyskusje asesorów
 • Przygotować odpowiednie raporty indywidualne oraz raport zbiorczy

rekomendowane narzędzia do diagnozy potrzeb

 • BOP

  Badanie Opinii Pracowników umożliwia uzyskanie informacji na temat nastrojów w organizacji i tego, jak pracownicy oceniają poszczególne obszary w firmie. Prezentujemy uniwersalne podejście, wzbogacone o dodatkowe wymiary, takie jak…

  więcej
 • 360

  Pracownicy różnią się od siebie cechami charakteru, kompetencjami i potencjałem. Poznanie swoich mocnych i słabych stron daje możliwość zaplanowania działań rozwojowych. Dzięki Ocenie 360 uczestnicy dowiedzą się, jak…

  więcej
 • AC

  Obiektywna i wielowymiarowa technika selekcji personelu Assessment Center to narzędzie pozwalające na zatrudnianie osób o odpowiednich kompetencjach i potencjale. Od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem na całym świecie, ponieważ….

  więcej
 • DC

  Aby uzyskać rzetelną wiedzę na temat umiejętności i potencjału pracowników, warto wykorzystać Development Center, kompleksowy proces oceny kompetencji. Dzięki niemu można dowiedzieć się, jaki potencjał tkwi w zatrudnionych osobach i co zrobić, aby…

  więcej