POLITYKA PRYWATNOŚCI CONSIDERO

Zachowanie poufności danych jest dla Considero Consulting Sp. z o.o. („Considero”) niezwykle ważne i chcemy, abyś wiedział, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe. Dlatego sporządziliśmy Politykę prywatności z której dowiesz się w jaki sposób wykorzystujemy informacje o Tobie, będące danymi osobowymi w rozumieniu przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych [RODO]. Znajdziesz tu także informacje o uprawnieniach, które przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych na stronie internetowej www.considero.pl, facebook.com/Considero-Consulting-Sp-z-oo-min-Assessment-Center-Ocena-360 oraz naszych platformach do badań on-line, dostępnych w ramach strony considero.pl.

Polityka obowiązuje wszystkich odwiedzających naszą stronę internetową www.considero.pl oraz nasze platformy do badań on-line, a w szczególności Użytkowników, którzy udostępniają nam swoje dane osobowe.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z Polityką Prywatności. Korzystając z naszej strony internetowej i biorąc udział w naszych badaniach on-line, akceptujesz zasady zawarte w Polityce prywatności.

SŁOWNICZEK

Administrator danych. Podmiot decydujący o sposobach przetwarzania danych osobowych w rozumieniu art. 4 RODO.

Dane Osobowe. Oznaczają dane osobowe w rozumieniu art. 4 RODO, a zbierane za pośrednictwem tej strony internetowej oraz przetwarzane przez Considero ;

Polityka. To zbiór zasad, reguł oraz naszych doświadczeń dotyczących przetwarzania danych osobowych;

Przetwarzanie. To wszelkie dokonywane przez nas operacje na danych osobowych. Przez przetwarzanie rozumiemy w szczególności czynności takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych [RODO]. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016);

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH.

Considero Consulting Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Grzybowskiej 87, 00-844 Warszawa, Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy KRS, Rejestr Przedsiębiorców KRS: 0000267694, NIP: 5213412338 jest administratorem Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.considero.pl i platform Considero do badań on-line.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości – jesteśmy do Twojej dyspozycji. Nasza dane kontaktowe znajdują się na końcu Polityki.

 

JAKIE DANE PRZECHOWUJEMY I W JAKICH CELACH?

Ty sam możesz zdecydować o przesłaniu nam swoich danych osobowych za pośrednictwem tej strony internetowej, jeśli szukasz więcej informacji, chcesz wziąć udział w jednym z naszych projektów,  szkoleń, badań lub w innych podobnych celach. Twoja decyzja o ujawnieniu Twoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolna, a czyniąc to, dajesz nam wyraźną zgodę na wykorzystanie twoich danych osobowych tylko w celach, w których je nam ujawniłeś.

Zbieramy dane osobowe w następujących miejscach i celach:

Kontakt

Na stronie www.considero.pl znajduje się formularz kontaktowy za pomocą którego można się z nami skontaktować w zakresie świadczonych przez nas usług, podając: imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu. Te dane osobowe będziemy przetwarzać w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie na podstawie wyrażonej zgody oraz prawnie usprawiedliwionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. a oraz f RODO).

Strona internetowa

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na gromadzenie przez serwis za pośrednictwem cookies oraz mechanizmów śledzących Twoich danych osobowych w zakresie adres IP, lokalizacji, historii przeglądania, danych przeglądarki, czasu wizyty, źródła wizyty. Te dane są wykorzystywane do generowania statystyk, ale także do dostosowywania reklam skierowanych do potencjalnych klientów.

Korzystamy z narzędzi Google Analitics, dowiedz się jak Google wykorzystuje dane gromadzone podczas Twojej wizyty: www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/

Marketing

Pod warunkiem uzyskania od Ciebie odrębnej zgody Twoje dane mogą być również wykorzystywane przez nas w celach marketingu własnych produktów i usług oraz przesyłania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej.

Udział w projektach rozwojowych i badawczych

Za pośrednictwem platformy do badań on-line oraz innych narzędzi, które wykorzystujemy, użytkownik ma możliwość udziału w realizowanych przez nas projektach rozwojowych i badawczych. W zależności od rodzaju projektu, użytkownik podaje imię i nazwisko, nazwę firmy, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, poziom zaszeregowania i dane dotyczące otoczenia organizacyjnego, staż pracy, wiek, płeć, wykształcenie, narodowość. Dane te są wykorzystywane jedynie w celu realizacji projektu.  Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda użytkownika wyrażona na rzecz podmotu, który skierował go do wzięcia udziału w badaniu. Considero jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe respondenta (zgodnie z art.  RODO), a administratorem danych użytkownika jest podmiot, kierujący go na badanie.

Facebook

Gdy przeglądasz profil, Facebook automatycznie zbiera informacje o Twojej wizycie: informacje statystyczne o wizytach na Fanpage, np. wiek odwiedzających, ich reakcje, aktywność. Służy to wsparciu dobierania treści do preferencji użytkowników Fanpage, a także sprawdzeniu skuteczności wyświetlanych reklam. O tym, czy zobaczysz naszą reklamę decyduje Facebook, my otrzymujemy informacje statystyczne o reakcjach na reklamę, a także reakcje i komentarze pod reklamami. Widzimy także Twoje komentarze oraz reakcje, jako użytkownik Facebook (administrator Fanpage) mamy możliwość przejrzenia Twojego profilu publicznego, a także skontaktowania się z Tobą poprzez dostępny w Facebook komunikator.

Serwis Facebook wykorzystuje pliki cookies oraz opcje śledzenia użytkownika, także wówczas, gdy korzysta on z innych stron internetowych. Więcej informacji znajdziesz tutaj: https://www.facebook.com/policies/cookies/ oraz tutaj: https://www.facebook.com/help/206635839404055?ref=dp

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE?

Twoje dane przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego przechowywania.

Twoje dane osobowe przetwarzane do celu obsługi zapytania będą przetwarzane przez nas przez okres trwania korespondencji, a następnie, w zależności od tego, jakie będą jej rezultaty, albo zasilą bazę Partnerów/Klientów Considero Consulting Sp. z o.o. i będą dalej przetwarzane w celu realizacji umowy, albo zostaną usunięte jeżeli nie zaistnieje możliwość nawiązania współpracy, a po jej zakończeniu przez okres przewidziany przepisami podatkowymi oraz okres niezbędny do dochodzenia roszczeń.

W przypadku czytelnego dla nas zamknięcia rozmów z Twojej strony, dane zostaną usunięte niezwłocznie z roboczych baz systemowych, a z kopii bezpieczeństwa przed upływem trzydziestu dni.

W przypadku braku odpowiedzi i niejasnej sytuacji, dane będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od daty nadania ostatniej wiadomości.

Dane przetwarzane na podstawie zgody, a więc dane wykorzystywane m.in. do wysyłania Tobie informacji marketingowych, będą przetwarzane do momentu wycofania przez Ciebie zgody.

Będziemy także przechowywali Twoje dane osobowe i wykorzystywali je w razie potrzeby, aby dotrzymać swoich zobowiązań prawnych, rozstrzygać spory i egzekwować postanowienia umów.

Dane przetwarzane w ramach serwisu Facebook, które nie będą danymi statystycznymi, będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż zgodny ze wskazanym wcześniej Regulaminem Facebook, a także okres dochodzenia ewentualnych roszczeń lub reklamacji.

Po upływie okresów przechowywania Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

CZY UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE?

Twoje dane mogą być udostępniane:

  • Twojej wyraźnej zgody,
  • przekazania danych uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa,
  • realizowania projektów rozwojowych i badawczych (na określonych warunkach związanych z charakterem tych projektów, które są przedstawiane uczestnikom przed przystąpieniem do projektu),
  • Podmiotom, którym administrator powierzył obsługę strony internetowej oraz platform badawczych,
  • Google Inc, a także jego partnerom w związku z wykorzystywaniem narzędzia Google Analytics
  • Facebook LCC, a także jego partnerom w związku z prowadzeniem Fanpage

TRANSFER DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO

Administrator będzie transferował dane osobowe użytkowników strony oraz Fanpage do państw trzecich w rozumieniu przepisów RODO w związku z korzystaniem z usług Google Inc oraz Facebook Lcc. Oba podmioty przystąpiły do programu Tarcza prywatności UE-USA i uzyskały niezbędny certyfikat potwierdzający, że zapewniają przestrzeganie przepisów RODO oraz realizację praw osób, których dane dotyczą, przysługujących na mocy art. 12-22 RODO.

 

JAKIE SĄ TWOJE PRAWA Z ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Zgodnie z przepisami RODO Osobowych przysługuje Ci prawo żądania od administratora dostępu do danych, uzyskania ich kopii, poprawiania, wyrażenia sprzeciwu na dalsze przetwarzanie, ograniczenia przetwarzania, usuwania danych. Jeżeli podstawą przetwarzania danych jest zgoda, może ona zostać wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu jej cofnięcia.

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Masz prawo zgłaszać do administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień. Masz prawo złożyć skargę na sposób przetwarzania Twoich danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2 (uodo.gov.pl) w Warszawie lub innego organu nadzorczego.

Możesz zrealizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania na adres consulting@considero.pl

Considero Consulting Sp. z o.o. niezwłocznie, w terminie nieprzekraczającym miesiąca od otrzymania dyspozycji – udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem. W razie potrzeby termin realizacji Twojego żądania może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszonych żądań.

W celu realizacji Twojego żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Twojej tożsamości, aby Twoje dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.

Jeżeli Twoje żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, Considero Consulting Sp. z o.o. może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

Przekazanie danych osobowych do Considero jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z naszych usług. Niepodanie danych kontaktowych będzie skutkowało niemożności udzielenia odpowiedzi.

 

W JAKI SPOSÓB KORZYSTAMY Z PLIKÓW COOKIES?

Strona internetowa www.considero.pl wykorzystuje tzw. „cookies”, czyli niewielkie pliki z informacjami zapisywanymi na dysku twardym klienta. Dzięki temu możemy uzyskiwać podstawowe informacje o tym, jak często odwiedzasz stronę internetową, jakie jego elementy najbardziej Cię interesują, itp. (adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, czas wizyty, źródło wejścia). Informacje te wykorzystujemy jedynie w celu tworzenia statystyk dotyczących popularności strony internetowej. Każda osoba ma prawo do odmowy zapisywania plików „cookies” na swoim komputerze. Każda przeglądarka oferuje możliwość automatycznego odrzucania plików „cookies”.

Informację o tym, jak skorzystać z powyższej opcji można znaleźć u producenta stosowanej przez Użytkownika przeglądarki (Opera, Firefox , Internet Explorer, Chrome, Safari).

Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz na stronie: wszystkoociasteczkach.pl.

W JAKI SPOSÓB DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Traktujemy bezpieczeństwo Twoich danych poważnie. Posiadamy wewnętrzne zasady i kontrole, aby zapewnić, że Twoje dane nie będą utracone, przypadkowo zniszczone, niewłaściwie użyte lub ujawnione i nie są dostępne, z wyjątkiem naszych pracowników w niezbędnym do wypełniania obowiązków pracowniczych zakresie.

Wypełniamy także wszystkie obowiązki spoczywające na nas jako na administratorze danych osobowych, a wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności  z przepisów RODO.

JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:

  • drogą mailową: consulting@considero.pl
  • za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego na considero.pl
  • pisemnie, na adres: Considero Consulting Sp z o.o., ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa