Zarządzanie czasem

to szkolenie, którego celem jest dostarczenie uczestnikom praktycznych umiejętności zakresie zarządzania czasem w pracy. Metody i techniki, z którymi zapoznają się w trakcie szkolenia to sprawdzone i skuteczne rozwiązania, dzięki którym uczestnicy rozwiną umiejętności wykorzystywania czasu, jako zasobu nieodnawialnego. Wdrożenie tych technik w życie pozwoli im na skuteczne, efektywną identyfikację priorytetów, eliminowanie pochłaniaczy czasu oraz dostosowywania planu zająć do rytmu własnej efektywności w ciągu dnia.

dla kogo dedykowane są warsztaty

 • osób, które chcą uzyskiwać lepsze rezultaty w pracy zawodowej poprzez bardziej efektywne wykorzystanie czasu pracy
 • osób szukających lepszej równowagi pomiędzy swoim życiem zawodowym i prywatnym

jakie umiejętności rozwinie uczestnik szkolenia

 • zrozumie, że czas jest zasobem nieodnawialnym, a umiejętność jego wykorzystania może decydować o sukcesie w pracy
 • przeanalizuje codzienne czynności wykonywane w pracy
 • zidentyfikuje czynniki decydujące o skutecznej realizacji celów
 • stworzy własną listę „zakłóceń”
 • pozna zasadę ważne – pilne oraz nauczy się priorytetyzacji zadań
 • zapozna się z zasadami dostosowywania planu zajęć do własnej efektywności w ciągu dnia
 • zidentyfikuje własne „pochłaniacze czasu” oraz nauczy się sposobów eliminowania ich w swojej pracy
 • pozna praktyczne zasadny panowania pracy, np. zasada 40/60, planowanie w skali roku i kwartału, w skali miesiąca, planowanie dnia pracy

dlaczego warto nam zaufać

 • współpracujemy wyłącznie z trenerami, którzy są wieloletnimi praktykami biznesu i mają bogate doświadczanie trenerskie
 • pracujemy na uznanej metodologii uczenia przez doświadczanie, znanej jako cykl Kolba
 • za każdym razem dostosowujemy programy i metody nauczania do potrzeb organizacji
 • wspieramy proces rozwoju certyfikowanymi narzędziami diagnozy, co wydatnie podnosi wartość i skuteczność szkolenia

 

rekomendowane narzędzia do diagnozy potrzeb

 • BOP

  Badanie Opinii Pracowników umożliwia uzyskanie informacji na temat nastrojów w organizacji i tego, jak pracownicy oceniają poszczególne obszary w firmie. Prezentujemy uniwersalne podejście, wzbogacone o dodatkowe wymiary, takie jak…

  więcej
 • 360

  Pracownicy różnią się od siebie cechami charakteru, kompetencjami i potencjałem. Poznanie swoich mocnych i słabych stron daje możliwość zaplanowania działań rozwojowych. Dzięki Ocenie 360 uczestnicy dowiedzą się, jak…

  więcej
 • AC

  Obiektywna i wielowymiarowa technika selekcji personelu Assessment Center to narzędzie pozwalające na zatrudnianie osób o odpowiednich kompetencjach i potencjale. Od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem na całym świecie, ponieważ….

  więcej
 • DC

  Aby uzyskać rzetelną wiedzę na temat umiejętności i potencjału pracowników, warto wykorzystać Development Center, kompleksowy proces oceny kompetencji. Dzięki niemu można dowiedzieć się, jaki potencjał tkwi w zatrudnionych osobach i co zrobić, aby…

  więcej