Efektywna współpraca

to warsztat, którego celem jest wzrost efektywności oraz budowa przewagi konkurencyjnej organizacji na rynku poprzez doskonalenie umiejętności interpersonalnych pracowników oraz menadżerów w obszarze efektywnej współpracy i komunikacji, zarówno wewnątrz małych zespołów jak i pomiędzy całymi dużymi jednostkami organizacyjnymi. W trakcie warsztatów uczestnicy rozwiną umiejętności przekazywania swojego punktu widzenia w taki sposób, aby skutecznie skłonić rozmówcę do nawiązania owocnej współpracy.

dla kogo dedykowane są warsztaty

 • zespołów, chcących podnieść swoje umiejętności współpracy i tym samym poprawić organizację, komunikację oraz atmosferę pracy
 • menadżerów zarządzających współpracującymi ze sobą działami w organizacji

jakie umiejętności rozwinie uczestnik szkolenia

 • przeprowadzi autoanalizę swojej indywidualnej postawy prezentowanej przy podejmowaniu współpracy
 • pozna wpływ komunikacji na współpracę
 • doświadczy tego, co się dzieje, gdy nie działa komunikacji
 • zidentyfikuje swój profil komunikacyjny
 • pozna i zrozumie znaczenie poszczególnych elementów skutecznej komunikacji §
 • pozna prawidłowości procesu komunikacyjnego i poszczególnych reguł komunikacji
 • dowie się, jak stosować w codziennej pracy zasady efektywnej współpracy z klientem wewnętrznym
 • pozna techniki efektywnej komunikacji oraz techniki asertywności
 • nauczy się budować pozytywne relacji z klientem wewnętrznym
 • dowie się, jak skutecznie eliminować bariery efektywnej komunikacji
 • zrozumie, na czym polega efektywne rozwiązywanie konfliktów oraz dowie się, jakie działania można podjąć, żeby zapobiegać konfliktom w przyszłości
 • będzie potrafił rozpoznać preferowane przez innych postawy oraz przewidzieć ich konsekwencje w celu wypracowania najbardziej efektywnych strategii działania

dlaczego warto nam zaufać

 • współpracujemy wyłącznie z trenerami, którzy są wieloletnimi praktykami biznesu i mają bogate doświadczanie trenerskie
 • pracujemy na uznanej metodologii uczenia przez doświadczanie, znanej jako cykl Kolba
 • za każdym razem dostosowujemy programy i metody nauczania do potrzeb organizacji
 • wspieramy proces rozwoju certyfikowanymi narzędziami diagnozy, co wydatnie podnosi wartość i skuteczność szkolenia

rekomendowane narzędzia do diagnozy potrzeb

 • BOP

  Badanie Opinii Pracowników umożliwia uzyskanie informacji na temat nastrojów w organizacji i tego, jak pracownicy oceniają poszczególne obszary w firmie. Prezentujemy uniwersalne podejście, wzbogacone o dodatkowe wymiary, takie jak…

  więcej
 • 360

  Pracownicy różnią się od siebie cechami charakteru, kompetencjami i potencjałem. Poznanie swoich mocnych i słabych stron daje możliwość zaplanowania działań rozwojowych. Dzięki Ocenie 360 uczestnicy dowiedzą się, jak…

  więcej
 • AC

  Obiektywna i wielowymiarowa technika selekcji personelu Assessment Center to narzędzie pozwalające na zatrudnianie osób o odpowiednich kompetencjach i potencjale. Od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem na całym świecie, ponieważ….

  więcej
 • DC

  Aby uzyskać rzetelną wiedzę na temat umiejętności i potencjału pracowników, warto wykorzystać Development Center, kompleksowy proces oceny kompetencji. Dzięki niemu można dowiedzieć się, jaki potencjał tkwi w zatrudnionych osobach i co zrobić, aby…

  więcej