Badanie opinii pracowników

jest profesjonalnym narzędziem, umożliwiającym uzyskanie cennej wiedzy na temat nastrojów w organizacji i tego, jak pracownicy oceniają poszczególne aspekty pracy. Badanie jest anonimowe, dzięki czemu pracownicy mają pełną swobodę wypowiedzi, a Zarząd uzyskuje rzetelne informacje zwrotne. Przeprowadzenie badania opinii pracowników polecamy organizacjom, którym zależy na poprawianiu wydajności pracy, motywowaniu pracowników oraz zyskaniu wiedzy na temat atmosfery, jaka panuje wśród podwładnych. Oddajemy do dyspozycji narzędzie, które umożliwi ocenę klimatu, relacji, stosowanych rozwiązań i procedur, czy też pomiar stopnia lojalności zatrudnionych. Przeprowadzamy skuteczne badania opinii, satysfakcji i zaangażowania pracowników, dzięki którym możliwe jest podejmowanie odpowiednich działań naprawczych, a także poprawa nastrojów i efektywności pracowników.

jakie korzyści uzyska organizacja

 • organizacja zidentyfikuje czynniki motywujące i demotywujące pracowników
 • rozpoznane zostaną obszary problemowe oraz zaproponowane adekwatne działania naprawcze
 • pracownicy zyskają poczucie, że ich opinia jest ważna, co może przełożyć się na wzrost zaangażowania i identyfikacji z firmą
 • zdiagnozowane zostaną trendy – negatywne i pozytywne zmiany w ostatnim czasie, co pozwoli prognozować wynik i zapobiegać potencjalnym kryzysom
 • zaplanowane działania naprawcze zwiększą efektywność zarządzania w całej organizacji

co możesz od nas otrzymać

 • ankietę dopasowaną do Państwa potrzeb i oczekiwań
 • skuteczną komunikację projektu: mailingi, plakaty, ulotki, spotkania z pracownikami
 • pełną obsługę logistyczną, związaną z wysyłką ankiet i urn oraz z platformą internetową Considero
 • monitoring frekwencji w badaniu on-line oraz Help Desk dla uczestników
 • szczegółowy raport ogólny oraz raporty cząstkowe np. dla poszczególnych działów lub lokalizacji
 • spotkania z Zarządem / HR
 • możliwość pogłębienia wyników ankiety za pośrednictwem wywiadów grupowych (focusy) lub indywidualnych, z opcją wypracowywania rozwiązań wspólnie z pracownikami

dlaczego warto nam zaufać

 • przestrzegamy wysokich standardów pracy i zwracamy uwagę na jakość proponowanych rozwiązań
 • dążymy do zebrania rzetelnych opinii oraz wysokiej frekwencji w projekcie
 • mamy sprawdzone metody docierania do pracowników w ramach akcji informacyjnych
 • zapewniamy najwyższy standard poufności danych – gwarantujemy anonimowość uczestnikom projektu i dbamy o bezpieczeństwo procesu na każdym jego etapie
 • dostosowujemy nasze działania do potrzeb i okoliczności: realizujemy badanie w wersji papierowej lub online, bazujemy na pytaniach Klienta lub korzystamy z naszych autorskich rozwiązań, szatę graficzną kwestionariusza i raportu opracowujemy w zgodzie ze standardami Klienta

 

nasi klienci najczęściej wybierają

 • BOP

  Badanie Opinii Pracowników umożliwia uzyskanie informacji na temat nastrojów w organizacji i tego, jak pracownicy oceniają poszczególne obszary w firmie. Prezentujemy uniwersalne podejście, wzbogacone o dodatkowe wymiary, takie jak…

  więcej
 • 360

  Pracownicy różnią się od siebie cechami charakteru, kompetencjami i potencjałem. Poznanie swoich mocnych i słabych stron daje możliwość zaplanowania działań rozwojowych. Dzięki Ocenie 360 uczestnicy dowiedzą się, jak…

  więcej
 • AC

  Obiektywna i wielowymiarowa technika selekcji personelu Assessment Center to narzędzie pozwalające na zatrudnianie osób o odpowiednich kompetencjach i potencjale. Od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem na całym świecie, ponieważ….

  więcej
 • DC

  Aby uzyskać rzetelną wiedzę na temat umiejętności i potencjału pracowników, warto wykorzystać Development Center, kompleksowy proces oceny kompetencji. Dzięki niemu można dowiedzieć się, jaki potencjał tkwi w zatrudnionych osobach i co zrobić, aby…

  więcej