Considero Consulting – Assessment i Development Center, Ocena 360, Badanie opinii i satysfakcji pracowników, szkolenia

Wspieramy Zarządy Firm oraz Działy Personalne poprzez dostarczanie rozwiązań z dziedziny HRM. Budujemy modele kompetencyjne, projektujemy systemy ocen pracowniczych, prowadzimy programy rozwoju talentów. Realizujemy badania ankietowe, od krótkiej diagnozy potrzeb szkoleniowych, po szeroko zakrojone badania opinii i satysfakcji pracowników. Dysponujemy autorską platformą internetową do oceny 360, która gwarantuje sprawną organizację badania i komunikację z jego uczestnikami. Stosujemy spopularyzowane na całym świecie metodologie assessment i development center. Oceniamy kompetencje w kontekście luk, jak też nieodkrytych potencjałów. Mamy świadomość, że osiągnięcie sukcesu organizacji zależy w dużej mierze od doboru pracowników i menadżerów o wysokich umiejętnościach, ściśle dopasowanych do potrzeb. Rozwijając pracowników – rozwijamy całą organizację.

nasi klienci najczęściej wybierają

 • BOP

  Badanie Opinii Pracowników umożliwia uzyskanie informacji na temat nastrojów w organizacji i tego, jak pracownicy oceniają poszczególne obszary w firmie. Prezentujemy uniwersalne podejście, wzbogacone o dodatkowe wymiary, takie jak…

  więcej
 • 360

  Pracownicy różnią się od siebie cechami charakteru, kompetencjami i potencjałem. Poznanie swoich mocnych i słabych stron daje możliwość zaplanowania działań rozwojowych. Dzięki Ocenie 360 uczestnicy dowiedzą się, jak…

  więcej
 • AC

  Obiektywna i wielowymiarowa technika selekcji personelu Assessment Center to narzędzie pozwalające na zatrudnianie osób o odpowiednich kompetencjach i potencjale. Od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem na całym świecie, ponieważ….

  więcej
 • DC

  Aby uzyskać rzetelną wiedzę na temat umiejętności i potencjału pracowników, warto wykorzystać Development Center, kompleksowy proces oceny kompetencji. Dzięki niemu można dowiedzieć się, jaki potencjał tkwi w zatrudnionych osobach i co zrobić, aby…

  więcej