Akademia Menedżera jako wsparcie w budowaniu autorytetu początkujących liderów

Początkujący lider bez względu na to czy pochodzi z zewnątrz czy z wewnątrz organizacji, aby efektywnie przewodzić zespołowi musi zbudować autorytet w roli menedżera. Wielu początkujących liderów zakład, że źródłem autorytetu jest przede wszystkim kompetencja merytoryczna. Jest w tym nieco prawdy, jednak należy pamiętać o tym, że odpowiedzialność menedżera to kierowanie zespołem i to za efekty pracy zespołu jest on rozliczany. W roli samodzielnego pracownika liczą się kompetencje techniczne i specjalistyczne oraz zdolność osiągana indywidualnych celów, umiejętność zarządzania własnym czasem oraz umiejętność mobilizowania własnej energii. Wraz z podjęciem się roli menedżera konieczna jest zmiana optyki, codziennych nawyków i wartości w pracy.

Na dłuższą metę nawet wysokiej klasy specjalista, po awansie na kierownika poniesie porażkę, jeśli nie zmieni dotychczasowych priorytetów i będzie skupiał się w większym stopniu na samodzielnym rozwiązywaniu problemów niż na zarządzaniu zespołem.

Pojawia się więc konieczność budowania autorytetu lidera a nie eksperta. Jak tego dokonać?

Pierwszym, ale niezwykle często zaniedbywanym krokiem jest expose menedżera. To nic innego jak przemyślane wystąpienie lidera zespołu i zakomunikowanie jego członkom zasad współpracy. Istnieje kilka sytuacji, w których expose jest niezbędne, wśród nich:

 • Szef tworzy nowy zespół.
 • Szef z zewnątrz obejmuje kierownictwo istniejącej grupy.
 • Ktoś awansuje i zaczyna zarządzać swoimi dawnymi kolegami.
 • Przełożony zatrudnia nowego pracownika.
 • Szef lub firma zmieniają hierarchę wartości i/lub priorytety działania.

Co możemy osiągnąć dzięki expose, jakie są jego zasadnicze funkcje? Otóż dzięki jasnemu określeniu zasad menedżer ma kryteria dla nagradzania i karania. Zasady, wartości, zachowania stają się głównymi kryteriami oceny podwładnych. Ponadto wygłoszenie przez menedżera expose obliguje go do większej konsekwencji w docenianiu i wymierzaniu kar czy sankcji. Dzięki niemu ograniczamy występowanie mechanizmu projekcji jako głównego zagrożenia w budowaniu własnego wizerunku. Unikamy przypisywania nam nieprawdziwych intencji i motywacji. Dla podwładnych expose przełożonego poparte codziennymi działaniami określa jasne i przejrzyste reguły działania.

Expose staje się pierwszym, kluczowym krokiem w budowania autorytetu lidera.

W jaki sposób należy przeprowadzić expose, jakie są główne zasady oraz jego struktura, jakie pułapki czyhają na menedżera? Odpowiedzi na te pytania dostarcza Akademia Menedżera.

Podczas warsztatów w ramach Akademii Menedżera jej uczestnicy poznają między innymi narzędzia i metody, dzięki którym będzie możliwe zbudowanie autorytetu lidera i wysoce efektywnego zespołu.

Dzięki uczestnictwu w Akademii Menedżera szef zespołu ma szanse lepiej poznać samego siebie, swoje często nieuświadomione wartości oraz przekonania i dokonać ich rewizji oraz budować zdrowe poczucie własnej wartości i adekwatną pewność siebie, stanowiące podstawę autorytetu menedżerskiego.  Jest to możliwe dzięki zastosowaniu podczas Akademii szeregu narzędzi diagnostycznych oraz informacji zwrotnych nastawionych na identyfikację osobistego potencjału przywódczego oraz wizerunkowych konsekwencji uruchamianych zachowań i prezentowanych postaw.

Ponadto uczestnik Akademii znajdzie podczas uczestnictwa w niej odpowiedzi na wszystkie kluczowe pytania, związane z zarządzaniem zespołem i przywództwem. Dowie się m.in.: jak delegować zadania i rozliczać z ich realizacji, jak inspirować zespół, jak motywować i mobilizować do podejmowania wyzwań, jak wyznaczać cele i je komunikować, jak rozwiązywać konflikty, wdrażać zmiany, planować pracę i podejmować lepsze decyzje menedżerskie.

nasi klienci najczęściej wybierają

 • BOP

  Badanie Opinii Pracowników umożliwia uzyskanie informacji na temat nastrojów w organizacji i tego, jak pracownicy oceniają poszczególne obszary w firmie. Prezentujemy uniwersalne podejście, wzbogacone o dodatkowe wymiary, takie jak…

  więcej
 • 360

  Pracownicy różnią się od siebie cechami charakteru, kompetencjami i potencjałem. Poznanie swoich mocnych i słabych stron daje możliwość zaplanowania działań rozwojowych. Dzięki Ocenie 360 uczestnicy dowiedzą się, jak…

  więcej
 • AC

  Obiektywna i wielowymiarowa technika selekcji personelu Assessment Center to narzędzie pozwalające na zatrudnianie osób o odpowiednich kompetencjach i potencjale. Od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem na całym świecie, ponieważ….

  więcej
 • DC

  Aby uzyskać rzetelną wiedzę na temat umiejętności i potencjału pracowników, warto wykorzystać Development Center, kompleksowy proces oceny kompetencji. Dzięki niemu można dowiedzieć się, jaki potencjał tkwi w zatrudnionych osobach i co zrobić, aby…

  więcej