Akademia Menedżera – złote zasady motywowania

Obecnie mamy do czynienia z rynkiem pracownika co oznacza, że coraz trudniej jest pozyskać kompetentnych specjalistów. Organizacje inwestują w to niemałe środki, co w niektórych przypadkach przynosi wymierne efekty w postaci zatrudniania najbardziej utalentowanych pracowników.

Zatrzymanie w organizacji najlepszych również wymaga przemyślanych i konkurencyjnych rozwiązań systemowych. Jednak to relacje z bezpośrednim przełożonym są nadal najczęstszą przyczyną zmiany pracy. Dziś nawet najbardziej wyszukane systemy motywacyjne, programy rozwoju talentów i inne rozwiązania HR nie są wystarczające do zatrzymania pracownika, który od swojego przełożonego nie uzyskuje wzmocnień, zaufania i szacunku oraz możliwości rozwoju. Dlatego tak ważne jest rozwijanie umiejętności motywowania i kształtowanie kultury organizacji opartej o wysokie standardy przywództwa. Istnieje kilka ponadczasowych i uniwersalnych zasad motywowania, a każdy menedżer ma swoich rękach narzędzia do budowania zaangażowanego i efektywnego zespołu. Poniżej lista kilku z nich:

 • wzmacniaj zaufanie pracowników do samych siebie, ich wiarę we własne możliwości,
 • zachęcaj pracowników do formułowania celów związanych z własnym rozwojem,
 • poznaj cele swoich pracowników i ich potrzeby,
 • poznaj i określ, co jest nagrodą dla każdego z twoich pracowników,
 • uświadom pracownikom, jak ich zadania łączą się z celami osobistymi i celami organizacji,
 • jasno określ poziom wykonania zadania, którego oczekujesz od pracowników, oraz zadbaj, aby określony przez ciebie poziom był możliwy do osiągnięcia,
 • zadbaj, aby przydzielone zadania były dostosowane do umiejętności, wiedzy i możliwości pracowników,
 • dbaj o czytelność związku pomiędzy nagrodą a poziomem wykonania zadania,
 • dawaj możliwość decydowania i sposobie wykonania zadania,
 • często wyrażaj akceptację i chwal za dobrą pracę,
 • okazuj wiarę w możliwości pracowników do przezwyciężania trudności,
 • zrezygnuj z krytyki pomysłów pracowników i ich inicjatyw,
 • okazuj pracownikom zaufanie,
 • demonstruj własną wysoką motywację.

Pomimo, że znaczna część menedżerów zna powyższe zasady, to jednak z ich stosowaniem w praktyce bywa różnie. W szczególności pewną bolączką polskich menedżerów jest delegowanie zadań adekwatnie do poziomu kompetencji pracowników oraz okazywanie im zaufania podczas ich realizacji. Większość menedżerów ma problem z dostosowaniem stylu zarządzania do kompetencji pracownika i jego doświadczenia, stosując jeden wybrany styl przywództwa. Często zdarza się, że nadmiernie kontrolują pracowników, ograniczają ich swobodę realizacyjną co jednocześnie ujemnie wpływa na możliwość rozwoju i nabywania nowych kompetencji. Nadal znaczne deficyty można odnotować w zakresie bieżącej i konstruktywnej informacji zwrotnej. Tymczasem dla młodych pokoleń możliwość szybkiego rozwoju jest jednym z kluczowych czynników dla utrzymania ich motywacji. Wydaje się więc, że obszarem wymagającym doskonalenia jest właśnie stosowanie różnorodnych oddziaływań motywacyjnych, adekwatnych do potrzeb indywidualnych pracowników, jak też podążających za specyficznymi oczekiwaniami poszczególnych pokoleń na rynku pracy.

Tematyka ta znajduje pokaźne miejsce w ramach Akademii Menedżera, która jest cyklem warsztatów poświęconych rozwojowi kompetencji zarządzania ludźmi i przywództwa. W jej trakcie uczestnicy mają szansę skonfrontować własne nawyki i przyzwyczajenia ze współczesną wiedzą i dobrymi praktykami w obszarze motywowania, delegowania i udzielania informacji zwrotnej. Wielu menedżerów docenia możliwość dyskusji, testowania nowych zachowań i rozwiązywania problemów na jakie napotykają w swoich firmach i zespołach. Dzięki intensywnemu treningowi i praktycznym zadaniom wdrożeniowym, które są analizowane w grupie, mają możliwość poszerzenia swojego repertuaru zachowań, tak aby dobierać działania motywacyjne adekwatnie do indywidualnych uwarunkowań pracowników i możliwości organizacji.

nasi klienci najczęściej wybierają

 • BOP

  Badanie Opinii Pracowników umożliwia uzyskanie informacji na temat nastrojów w organizacji i tego, jak pracownicy oceniają poszczególne obszary w firmie. Prezentujemy uniwersalne podejście, wzbogacone o dodatkowe wymiary, takie jak…

  więcej
 • 360

  Pracownicy różnią się od siebie cechami charakteru, kompetencjami i potencjałem. Poznanie swoich mocnych i słabych stron daje możliwość zaplanowania działań rozwojowych. Dzięki Ocenie 360 uczestnicy dowiedzą się, jak…

  więcej
 • AC

  Obiektywna i wielowymiarowa technika selekcji personelu Assessment Center to narzędzie pozwalające na zatrudnianie osób o odpowiednich kompetencjach i potencjale. Od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem na całym świecie, ponieważ….

  więcej
 • DC

  Aby uzyskać rzetelną wiedzę na temat umiejętności i potencjału pracowników, warto wykorzystać Development Center, kompleksowy proces oceny kompetencji. Dzięki niemu można dowiedzieć się, jaki potencjał tkwi w zatrudnionych osobach i co zrobić, aby…

  więcej