Anonimowość w ocenie 360

Czy ocena 360 powinna być anonimowa? Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta, ponieważ wszystko zależy od celów, jakim ma służyć konkretny projekt oceny w konkretnej organizacji oraz od relacji, czyli od tego kto kogo ocenia.

Relacje, czyli ocena z różnych perspektyw

Najczęściej ocenę 360 przeprowadza się wykorzystując klasyczne relacje: przełożony, współpracownicy, podwładni, klienci. Nie są to relacje równorzędne. Czy innym jest ocena przełożonego, do którego obowiązków należy regularne ocenianie swoich podwładnych, a czym innym ocena współpracownika czy podwładnego, którzy oceniają stojąc na zupełnie innej pozycji. Szczególnie podwładni, którzy zostali poproszeni zostali o ocenę zachowań i kompetencji swojego bezpośredniego przełożonego, mają prawo czuć się w tej roli nieco niepewnie, obawiając się zapewne tego, że ujawnienie swoich szczerych opinii, zwłaszcza tych mniej pochlebnych, może negatywnie odbić się na relacjach z szefem, a nawet mieć wpływ na dalsze zatrudnienie. Dlatego też, ważne jest aby zadbać o komfort pracowników oceniających, bo tylko dzięki temu możemy mieć gwarancję szczerości ich odpowiedzi.

Na czym polega anonimowość odpowiedzi w ocenie 360?

Wyniki oceny 360 przekazywane są w raportach indywidualnych i grupowych. Osoba oceniana otrzymuje zestawienie ocen, jakie w obszarze danej kompetencji (lub też danego zachowania wskaźnikowego) wystawili jej przedstawiciele poszczególnych relacji. Na ogół, oprócz średniej podaje się również pojedyncze oceny, ponieważ ich rozrzut niesie ze sobą wiele cennych informacji (czym innym jest sytuacja, w której wszyscy podwładni oceniają swojego szefa na 3, a czym innym, gdy połowa wystawia ocenę 5, a połowa 1 – w obu przypadkach średnia jest taka sama). Oczywiście, pojedyncze oceny nie są przypisane do konkretnych osób. Co jednak w sytuacji, gdy w grupie pracowników znajduje się 1 lub 2 osoby? Wtedy dopasowanie oceny do pracownika jest bardzo proste i o anonimowości nie można mówić. Dlatego też, w takich przypadkach bardzo często stosuje się zabieg ograniczający możliwości zidentyfikowania poszczególnych pracowników poprzez dołączenie tak mało licznej grupy do pracowników innej relacji. Dzięki temu zostaje zachowana anonimowość, a pracownicy nie muszą się obawiać, że ich opinie wpłyną na dalszą pracę z szefem.

nasi klienci najczęściej wybierają

 • BOP

  Badanie Opinii Pracowników umożliwia uzyskanie informacji na temat nastrojów w organizacji i tego, jak pracownicy oceniają poszczególne obszary w firmie. Prezentujemy uniwersalne podejście, wzbogacone o dodatkowe wymiary, takie jak…

  więcej
 • 360

  Pracownicy różnią się od siebie cechami charakteru, kompetencjami i potencjałem. Poznanie swoich mocnych i słabych stron daje możliwość zaplanowania działań rozwojowych. Dzięki Ocenie 360 uczestnicy dowiedzą się, jak…

  więcej
 • AC

  Obiektywna i wielowymiarowa technika selekcji personelu Assessment Center to narzędzie pozwalające na zatrudnianie osób o odpowiednich kompetencjach i potencjale. Od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem na całym świecie, ponieważ….

  więcej
 • DC

  Aby uzyskać rzetelną wiedzę na temat umiejętności i potencjału pracowników, warto wykorzystać Development Center, kompleksowy proces oceny kompetencji. Dzięki niemu można dowiedzieć się, jaki potencjał tkwi w zatrudnionych osobach i co zrobić, aby…

  więcej