Assessment Centre bez dyskusji grupowej?

Assessment Centre to metoda pozwalająca ocenić kompetencje kandydatów na określone stanowisko przy użyciu różnego rodzaju zadań i symulacji.

Najczęściej podczas sesji Assessment Centre stosuje się zestaw kilku zadań, specjalnie zaprojektowanych pod kątem badanych kompetencji. Najczęściej korzysta się z zadań grupowych oraz indywidualnych.

Do zadań grupowych można zaliczyć dwa rodzaje dyskusji – z rolami oraz bez ról. Zastosowanie dyskusji pozwala zaobserwować przede wszystkim kompetencje interpersonalne podczas pracy z innymi ludźmi, ale również niektóre kompetencje biznesowe.

Podczas dyskusji z rolami każdy uczestnik otrzymuje indywidualną instrukcję ze swoją rolą, odmienny komplet informacji i ma postawione indywidualne cele. Zadanie to bada najczęściej – w sytuacji sprzecznych interesów – umiejętność integrowania celów indywidualnych z grupowymi, współpracy, kompetencje związane z wywieraniem wpływu, motywowaniem i komunikatywnością. Tego typu dyskusja ma tę zaletę, że niejako wymusza aktywność – choćby minimalną – każdego jej uczestnika. Zadanie to sprawdza się więc nawet w przypadku osób mniej przebojowych, ponieważ grupa jest zmuszona uwzględnić informacje i cele każdego z uczestników dyskusji.

Drugim typem jest dyskusja bez ról. Zadanie podobne do poprzedniego, ale bez przydzielania odmiennych ról. Jego celem jest zbadanie umiejętności związanych z budowaniem relacji, współpracą, komunikatywnością, braniem odpowiedzialności, rozwiązywaniem problemów i podejmowaniem decyzji, jak również planowaniem czy organizowaniem. Pozwala również zaobserwować predyspozycje przywódcze u naturalnych liderów. Najczęściej w tego typu dyskusji uczestnicy otrzymują instrukcję w której są zarysowane rozmaite problemy, które należy rozwiązać, zaplanować wspólnie działania, podjąć decyzje, przygotować określoną kampanię lub opracować jakieś rozwiązanie systemowe.

Dzięki obserwacji działania uczestnika w którymś z wariantów dyskusji grupowej mamy więc możliwość obserwacji jego kompetencji społecznych, menedżerskich, również jak już wspomniano niektórych kompetencji biznesowych, takich jak np.; myślenie strategiczne, orientacja biznesowa, świadomość kosztowa, itp.

Co jednak możemy zrobić w sytuacji, gdy decydujemy się na przeprowadzenie indywidualnej sesji Assessment Centre? Jakie możemy zastosować zadania, aby uzyskać informacje o kompetencjach interpersonalnych?

W przypadku sesji indywidualnej powinniśmy zastosować co najmniej dwa zadania interaktywne jeden na jeden, będącymi symulacjami rozmów z pracownikiem i współpracownikiem. Wówczas w rolę rozmówcy wciela się specjalnie przeszkolony do tego aktor, który najczęściej jest też asesorem.

Dla sprawdzenia jak kandydat poradzi sobie podczas rozmowy w grupie doskonale nadaje się zadanie będące symulacją spotkania z zespołem. W tego typu ćwiczeniu uczestnik otrzymuje instrukcję, w której znajduje się opis sytuacji oraz charakterystyki rozmówców, najczęściej dwóch lub trzech. Jego zadanie polegać może na zakomunikowaniu zespołowi trudnych decyzji, zaangażowaniu zespołu w jakiś projekt lub rozwiązaniu zarysowanego w instrukcji problemu/ konfliktu. W role rozmówców wcielają się przygotowani aktorzy, którzy zachowują się zgodnie ze swoimi indywidualnymi rolami i charakterystykami.

Dzięki zastosowaniu dwóch symulacji 1/1 i jednego zadania polegającego na spotkaniu z zespołem możemy zgromadzić wystarczającą ilość informacji na temat kompetencji interpersonalnych kandydata, a rezygnacja z dyskusji grupowej nie jest czynnikiem ujemnie wpływającym na rzetelność dokonanej przez nas oceny.

nasi klienci najczęściej wybierają

 • BOP

  Badanie Opinii Pracowników umożliwia uzyskanie informacji na temat nastrojów w organizacji i tego, jak pracownicy oceniają poszczególne obszary w firmie. Prezentujemy uniwersalne podejście, wzbogacone o dodatkowe wymiary, takie jak…

  więcej
 • 360

  Pracownicy różnią się od siebie cechami charakteru, kompetencjami i potencjałem. Poznanie swoich mocnych i słabych stron daje możliwość zaplanowania działań rozwojowych. Dzięki Ocenie 360 uczestnicy dowiedzą się, jak…

  więcej
 • AC

  Obiektywna i wielowymiarowa technika selekcji personelu Assessment Center to narzędzie pozwalające na zatrudnianie osób o odpowiednich kompetencjach i potencjale. Od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem na całym świecie, ponieważ….

  więcej
 • DC

  Aby uzyskać rzetelną wiedzę na temat umiejętności i potencjału pracowników, warto wykorzystać Development Center, kompleksowy proces oceny kompetencji. Dzięki niemu można dowiedzieć się, jaki potencjał tkwi w zatrudnionych osobach i co zrobić, aby…

  więcej