Co zawiera raport po Badaniu Opinii Pracowników?

Zawartość raportu głównego po Badaniu Opinii Pracowników jest zawsze konsultowana z zamawiającym, celem dostosowania do indywidualnych potrzeb, jednak na ogół każdy taki raport zawiera swoje stałe fragmenty. W niniejszym artykule zostanie omówiona struktura przykładowego raportu dla całej organizacji, w kolejnym zaś skupimy się na raportach dla innych części organizacji, np. działów / pionów.

 1. CELE I ZAŁOŻENIA

W pierwszej części raport zawiera ogólne informacje o projekcie:

 • cel projektu
 • datę przeprowadzenia badania
 • dane na temat uczestników – wielkość grupy, jej struktura
 • informacje związane z metodologią badania i sposobem jego realizacji – użyty kwestionariusz – jego struktura i zawartość, zastosowana skala odpowiedzi, treść pytań otwartych, sposób realizacji badania (on-line / papierowo), zastosowana metryczka.
 1. WYNIKI OGÓLNE

Część zawierająca wyniki zbudowana jest najczęściej na zasadzie „od ogółu do szczegółu”, co oznacza, że na początku znajdują się informacje na najwyższym poziomie ogólności:

 • frekwencja w badaniu ogółem
 • wynik total oraz wyniki dla poszczególnych skal (obszarów tematycznych) kwestionariusza
 • wyniki powyżej w podziale na czynniki pochodzące z metryczki, takie jak np. dział, staż pracy, wiek czy pełniona funkcja – często z odniesieniem do benchmarku wewnętrznego (wyniku total)
 1. WYNIKI SZCZEGÓŁOWE

Kolejna część raportu to wyniki szczegółowe, dla każdego obszaru tematycznego osobno, w postaci tabel z zastosowanym formatowaniem warunkowym dla lepszej czytelności danych:

 • wyniki dla każdego pytania z kwestionariusza w ramach danego obszaru tematycznego
 • wyniki j.w. w rozróżnieniu na czynniki z metryczki (dział, staż pracy, funkcja itd.)
 1. RANKINGI

Ciekawym elementem raportu są też rankingi, czyli posortowane rosnąco i malejąco listy pytań, pozwalające wyselekcjonować najlepiej i najgorzej oceniane aspekty w organizacji. Analogiczne rankingi mogą też tworzone dla głównych jednostek organizacyjnych w firmie – np. dla pionów – w celu dokonania porównań i identyfikacji elementów „odstających”.

 1. PYTANIA OTWARTE

W kolejnej części zaprezentowane są przeanalizowane wyniki dla pytań otwartych, w postaci pogrupowanych zestawów dla najczęściej powtarzających się wypowiedzi, przedstawione jako „mocne strony” oraz „wyzwania/problemy do rozwiązania”, uzupełnione cytatami pochodzącymi z ankiet (z zachowaniem zasady anonimowości). Najczęściej stosowane są dwa pytania otwarte:

 • Szczególnie pozytywnie oceniam w swojej pracy: …
 • Byłbym bardziej zadowolony z pracy w firmie X, gdyby zaszły następujące zmiany: …
 1. WNIOSKI I REKOMENDACJE

Na końcu raportu znajduje się podsumowanie uzyskanych wyników oraz lista rekomendacji, jakie nasuwają się po przeanalizowaniu całego raportu, zarówno w ujęciu całościowym, jak i w rozbiciu na poszczególne grupy pracowników (działy, grupy wiekowe itd.). Uzupełnieniem podsumowania często jest grafika przedstawiająca „mapę organizacji”,  na której w czytelny sposób przedstawione są kluczowe informacje, istotne dla dalszej pracy z raportem, tj. na potrzeby budowania tzw. action planu.

Dla kogo jest przeznaczony ten raport?

Raport główny jest doskonałym materiałem przede wszystkim dla Działu HR, który potrzebuje mieć dostęp do najbardziej szczegółowych danych, aby razem z menadżerami działów móc wypracować założenia do planu naprawczego.

 Jaki raport dla  Zarządu?

Najczęściej Zarząd potrzebuje otrzymać bardziej ogólne wyniki niż Dział HR, dlatego rekomendujemy wyselekcjonowanie najważniejszych informacji z raportu ogólnego i nadanie im formy prezentacji, przeznaczonej do omówienia na wspólnym spotkaniu, podczas którego mogą zostać przygotowane założenia i wstępne ramy tzw. action planu.

 Co dla pozostałych osób – menadżerów i pracowników szeregowych?

Dla menadżerów i pracowników szeregowych polecamy inne formy raportów, o których napiszemy w kolejnych artykułach.

nasi klienci najczęściej wybierają

 • BOP

  Badanie Opinii Pracowników umożliwia uzyskanie informacji na temat nastrojów w organizacji i tego, jak pracownicy oceniają poszczególne obszary w firmie. Prezentujemy uniwersalne podejście, wzbogacone o dodatkowe wymiary, takie jak…

  więcej
 • 360

  Pracownicy różnią się od siebie cechami charakteru, kompetencjami i potencjałem. Poznanie swoich mocnych i słabych stron daje możliwość zaplanowania działań rozwojowych. Dzięki Ocenie 360 uczestnicy dowiedzą się, jak…

  więcej
 • AC

  Obiektywna i wielowymiarowa technika selekcji personelu Assessment Center to narzędzie pozwalające na zatrudnianie osób o odpowiednich kompetencjach i potencjale. Od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem na całym świecie, ponieważ….

  więcej
 • DC

  Aby uzyskać rzetelną wiedzę na temat umiejętności i potencjału pracowników, warto wykorzystać Development Center, kompleksowy proces oceny kompetencji. Dzięki niemu można dowiedzieć się, jaki potencjał tkwi w zatrudnionych osobach i co zrobić, aby…

  więcej