HR online – jak efektywnie wykorzystać czas kwarantanny i prowadzić zdalnie skuteczne projekty rozwojowe

Większość organizacji przestawia się obecnie na pracę zdalną i prosi tych pracowników, którzy mogą, alby pracowali z domu. Nie wiadomo dokładnie, jak długo to potrwa – możliwe jednak, że będą to nie dni czy tygodnie, ale miesiące.

Co zatem mogą zrobić działy HR, aby usprawnić pracę? Zaproponować pracownikom projekty realizowane online. Wbrew pozorom, prawie wszystkie działania rozwojowe i szkoleniowe można już prowadzić w ten sposób.

Ostatni okres to intensywny rozwój narzędzi online, usprawniających realizację projektów HR. Jako pierwsi w Polsce udostępniliśmy nowe autorskie narzędzie – Assessment Online, które umożliwia rzetelną diagnozę kompetencji z dowolnego miejsca – z dostępem do komputera i Internetu, a więc także z domu. W Considero od lat realizujemy również inne projekty wykorzystujące rozwiązania online. Są to ocena 360, diagnoza testami kompetencyjnymi lub testami psychometrycznymi (np. Insights Discovery, ACE, MPA), badania opinii pracowników lub badania eNPS.

Projekty rozwojowe online

Skutecznie, sprawnie i wygodnie – bez wychodzenia z domu – zarówno diagnoza potrzeb rozwojowych jak i proces szkoleniowy może odbywać się zdalnie, przy pomocy nowoczesnych narzędzi dostępnych online. Już nie tylko testy psychometryczne, służące do diagnozowania indywidualnych preferencji, predyspozycji, osobowości czy potencjału do rozumowania logiczno-analitycznego są dostępne przez Internet, ale także tak złożone narzędzia jak Assessment czy Development Centre. Ćwiczenia realizowane są w czasie rzeczywistym dzięki specjalnie zaprojektowanym aplikacjom, a interakcja między uczestnikami, asesorami i aktorami, w zadaniach takich jak symulacje roli czy prezentacje, odbywa się poprzez komunikatory internetowe. Rozwiązania te sprawdzają się też w procesach szkoleniowych: coachingi i warsztaty online mają taki sam lub zbliżony przebieg jak sesje tradycyjne.

Rekrutacja i selekcja online

Dla wielu firm nadchodzi teraz okres, w którym konieczne stanie się niestety podjęcie nieraz bardzo trudnych decyzji – warto ograniczyć ryzyko i zebrać rzetelne dane przy pomocy narzędzi dostępnych online. Z pomocą mogą przyjść rozwiązania takie jak test osobowości zawodowej określający poziom dopasowania do stanowiska Master Person Analysis (MPA) lub test Adjustable Competence Evaluation (ACE), diagnozujący poziom rozumowania analityczno-logicznego – czynnika, będącego często najlepszym predykatorem sukcesów zawodowych. W przypadku rekrutacji, wewnętrznej lub zewnętrznej, na kluczowe stanowiska w organizacji warto wesprzeć się również bardziej złożonymi narzędziami, takimi jak np. wspomniane wcześniej Assessment Online.

Feedback online

Nawet nie widząc się codziennie, dobrze jest wiedzieć, co myślą inni. Wdrożenie kultury feedbacku jeszcze nigdy nie było tak istotnym elementem, skutecznie scalającym pracowników z organizacją przy pomocy rozwiązań online. Dzięki realizowanej zdalnie ocenie 360 stopni, wiele osób może otrzymać nie tylko cenny feedback na temat swoich działań i kompetencji, ale też poczuć się częścią zespołu w sytuacji, gdy kontakty z przełożonym, podwładnymi i współpracownikami są siłą rzeczy ograniczone. Z kolei przeprowadzenie akurat teraz badania opinii pokaże pracownikom, że firma, mimo zmian i trudnych okoliczności, cały czas dba o ich poziom satysfakcji i na bieżąco monitoruje zaangażowanie, co pozwoli z jednej strony na utrzymanie wysokiego morale wśród rozproszonych zespołów, a z drugiej da możliwość szybkiej interwencji w razie potrzeby.

Odpowiedzialność sił HR jest teraz szczególna. Utrzymanie wysokiej efektywności działań związanych z zarządzaniem zespołami ludzkimi, zwłaszcza w momencie, gdy dookoła dzieją się rzeczy bezprecedensowe i poziom niepokoju nieustannie wzrasta, wydaje się kluczowe zarówno dla pracowników jak i organizacji. Na szczęście jest to możliwe dzięki rozwiązaniom online.

nasi klienci najczęściej wybierają

 • BOP

  Badanie Opinii Pracowników umożliwia uzyskanie informacji na temat nastrojów w organizacji i tego, jak pracownicy oceniają poszczególne obszary w firmie. Prezentujemy uniwersalne podejście, wzbogacone o dodatkowe wymiary, takie jak…

  więcej
 • 360

  Pracownicy różnią się od siebie cechami charakteru, kompetencjami i potencjałem. Poznanie swoich mocnych i słabych stron daje możliwość zaplanowania działań rozwojowych. Dzięki Ocenie 360 uczestnicy dowiedzą się, jak…

  więcej
 • AC

  Obiektywna i wielowymiarowa technika selekcji personelu Assessment Center to narzędzie pozwalające na zatrudnianie osób o odpowiednich kompetencjach i potencjale. Od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem na całym świecie, ponieważ….

  więcej
 • DC

  Aby uzyskać rzetelną wiedzę na temat umiejętności i potencjału pracowników, warto wykorzystać Development Center, kompleksowy proces oceny kompetencji. Dzięki niemu można dowiedzieć się, jaki potencjał tkwi w zatrudnionych osobach i co zrobić, aby…

  więcej