Jak badać i jak skutecznie wpływać na postawy pracowników?

Na podstawie badań w organizacjach można stwierdzić, ze istnieją związki między postawami i przekonaniami pracowników a ich funkcjonowaniem w organizacji. Warto zatem przyjrzeć się temu bliżej i empirycznie zbadać, jakie konkretnie czynniki w danej firmie mogą mieć związek z poziomem zaangażowania z pracy.

Proces badania warto rozpocząć od dobrego planowania, które – w oparciu o cykl odziaływania na postawy i przekonania pracowników Schaufeli i Taris (2014) – powinno obejmować następujące kroki:

 1. zdefiniowanie problemu,
 2. wybór narzędzia,
 3. komunikacja wewnętrzna,
 4. przeprowadzenie badania postaw i opinii,
 5. analiza wyników i raport,
 6. informacja zwrotna dla pracowników,
 7. interwencja,
 8. ewaluacja

Niezwykle istotne jest zatem odpowiednie przygotowanie badania, a także sposób jego komunikacji w firmie. Warto tutaj rozważyć różnorodne formy komunikacji, począwszy od artykułów firmowym newsletterze, poprzez wiadomości mailowe, plakaty, ulotki, broszurki, aż po spotkania  z kadrą kierowniczą, która następnie będzie pełniła rolę ambasadorów projektu w organizacji.

Na skuteczność projektu ma również wpływ to, w jaki sposób wynik  badania zostaną przez firmę zagospodarowane – jakie decyzje zostaną wdrożone i w jaki sposób wpłyną one na sytuację pracowników.

Firma może zyskać szczegółowe opracowanie dotyczące przekonań pracowników na temat różnorodnych aspektów pracy, mocnych i słabych organizacji, elementów wymagających poprawy, a także wskazówki, co można zrobić, aby poprawić wyniki.  Badania pokazują, że pozytywne przekonania pracowników nt. firmy przekładają się na:

 • Większe zyski firmy
 • Mniejszą rotację pracowników
 • Zadowolenie i lojalność klientów

Dobrze zrealizowany projekt badania opinii, powtarzany cyklicznie, z czytelnymi dla pracowników celami oraz rezultatami ma szansę przełożyć się na zwiększenie efektywności organizacyjnej i lepszy klimat pracy.

Opracowano na podstawie: Cascio, Boundreau (2013). Inwestowanie w ludzi; Schaufeli, Taris (2014). A Critical Review of the Job Demands-Resources Model: Implications for Improving Work and Health

nasi klienci najczęściej wybierają

 • BOP

  Badanie Opinii Pracowników umożliwia uzyskanie informacji na temat nastrojów w organizacji i tego, jak pracownicy oceniają poszczególne obszary w firmie. Prezentujemy uniwersalne podejście, wzbogacone o dodatkowe wymiary, takie jak…

  więcej
 • 360

  Pracownicy różnią się od siebie cechami charakteru, kompetencjami i potencjałem. Poznanie swoich mocnych i słabych stron daje możliwość zaplanowania działań rozwojowych. Dzięki Ocenie 360 uczestnicy dowiedzą się, jak…

  więcej
 • AC

  Obiektywna i wielowymiarowa technika selekcji personelu Assessment Center to narzędzie pozwalające na zatrudnianie osób o odpowiednich kompetencjach i potencjale. Od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem na całym świecie, ponieważ….

  więcej
 • DC

  Aby uzyskać rzetelną wiedzę na temat umiejętności i potencjału pracowników, warto wykorzystać Development Center, kompleksowy proces oceny kompetencji. Dzięki niemu można dowiedzieć się, jaki potencjał tkwi w zatrudnionych osobach i co zrobić, aby…

  więcej