Kompleksowa diagnoza menadżerska

Efektywni menadżerowie to kluczowy zasób każdej organizacji. Efektywny menadżer powinien podejmować trafne decyzje, także wtedy, gdy są one trudne lub oparte na niepełnych danych, powinien nieustannie dbać o rozwój swoich podwładnych oraz wysoką motywację w zespole, jednocześnie skutecznie egzekwując zadania i realizując bardzo ambitne cele. Może też potrzebować wsparcia.

U podstaw efektywnego zarządzania ludźmi leży skuteczne zarządzanie ich kompetencjami. Na poziom kompetencji każdego pracownika wpływają różne czynniki: doświadczenie zawodowe, posiadana wiedza, umiejętności i postawa. Od sprawności, z jaką kadra zarządzająca potrafi to zagospodarować zależą wyniki biznesowe całej firmy.

Dzięki naszej diagnozie menadżer dowie się:

 • co powinien rozwijać, czyli które obszary wymagają priorytetowego rozwoju,
 • w jaki sposób może je rozwijać, tak aby zrobić to efektywnie,
 • oraz dlaczego ma to robić, a tym samym zyska motywację do rozwoju oraz szerszy ogląd siebie.

Assessment online zapewnia diagnozę kompetencji z perspektywy zewnętrznej – dzięki obiektywnej ocenie doświadczonych asesorów. Ocena 360 pozwala natomiast spojrzeć na swoje kompetencje oczami innych osób z organizacji – podwładnych, współpracowników, przełożonego, co daje perspektywę wewnętrzną i wewnętrzną motywację do rozwoju. Insights Discovery pokazuje preferowany styl uczenia się i komunikacji przez co pomaga dobrać najbardziej skuteczne metody rozwoju.

Rezultatem powyższych działań są trzy szczegółowe raporty indywidualne (Raport po AC online, Profil indywidualny Insights Discovery oraz Raport z oceny 360), omawiane podczas indywidualnej sesji feedbackowej z doświadczonym coachem. Spotkanie to pozwala na głębsze zrozumienie treści raportów, zwiększa świadomość własnych umiejętności oraz umożliwia poznanie różnych możliwości i metod rozwoju.

Na bazie takiej kompleksowej diagnozy można oprzeć  Indywidualny Plan Rozwoju, czyli zestaw działań dotyczących rozwoju kompetencji, postaw oraz wiedzy biznesowej, zebranych w jeden spójny plan i dostosowany do potrzeb, możliwości i predyspozycji. Indywidualny Plan Rozwoju powstaje podczas sesji feedbackowej i jest zatwierdzany przez bezpośredniego przełożonego, który dba o jasne powiązanie celów rozwojowych z biznesowymi oraz prowadzi regularną kontrolę skuteczności działań rozwojowych.

nasi klienci najczęściej wybierają

 • BOP

  Badanie Opinii Pracowników umożliwia uzyskanie informacji na temat nastrojów w organizacji i tego, jak pracownicy oceniają poszczególne obszary w firmie. Prezentujemy uniwersalne podejście, wzbogacone o dodatkowe wymiary, takie jak…

  więcej
 • 360

  Pracownicy różnią się od siebie cechami charakteru, kompetencjami i potencjałem. Poznanie swoich mocnych i słabych stron daje możliwość zaplanowania działań rozwojowych. Dzięki Ocenie 360 uczestnicy dowiedzą się, jak…

  więcej
 • AC

  Obiektywna i wielowymiarowa technika selekcji personelu Assessment Center to narzędzie pozwalające na zatrudnianie osób o odpowiednich kompetencjach i potencjale. Od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem na całym świecie, ponieważ….

  więcej
 • DC

  Aby uzyskać rzetelną wiedzę na temat umiejętności i potencjału pracowników, warto wykorzystać Development Center, kompleksowy proces oceny kompetencji. Dzięki niemu można dowiedzieć się, jaki potencjał tkwi w zatrudnionych osobach i co zrobić, aby…

  więcej