Kto powinien decydować o tym, kto kogo będzie oceniał podczas oceny 360?

Przygotowując ocenę 360 w organizacji kluczowe jest stworzenie matrycy opisującej kto kogo będzie oceniał. Oceniającymi powinny być przede wszystkim osoby, które dobrze znają osobę ocenianą (najlepiej, gdy po prostu ze sobą współpracują na co dzień). Ważne jest też, aby nie oceniali tylko ci, którym się dobrze współpracuje z osobą ocenianą, ale także takie osoby, które mają z nią gorsze relacje. Grupa osób oceniających powinna być jak najbardziej reprezentatywna. Kto więc powinien być odpowiedzialny za stworzenie optymalnej matrycy?

 1. Dział HR

Dział HR wydaje się być idealny do tego typu zadań. Czy jednak na pewno? Z jednej strony doskonale zna strukturę całej organizacji, zakresy obowiązków i zależności służbowe, z drugiej – nie współpracuje ze wszystkimi na co dzień i szczególnie w większych i rozproszonych organizacjach, nie zawsze orientuje się w specyfice relacji pomiędzy poszczególnymi osobami. Wskazanie do oceny osoby, która rzadko ma do czynienia z osobą ocenianą nie przełoży się na wartościowe opinie. Niewątpliwie jednak to właśnie dział HR powinien koordynować opracowywanie matrycy i czuwać nad całym procesem od strony organizacji.

 1. Prezes / Zarząd

Takie rozwiązanie mogłoby się sprawdzić tylko w niewielkiej firmie, gdzie wszyscy doskonale znają się osobiście. Zadaniem prezesa lub zarządu może być co najwyżej wskazanie pojedynczych relacji, pomiędzy pracownikami na stanowiskach kluczowych dla firmy.

 1. Sam oceniany

Takie rozwiązanie generalnie jest dobre, istnieje jednak pewne ryzyko, że część osób ocenianych mogłaby chcieć zaprosić do swojej oceny jedynie te osoby, co do których ma pewność, że wystawią pozytywne oceny. Warto więc wdrożyć rozwiązania, dzięki którym można by zweryfikować, czy w matrycy nie są pomijane osoby o nastawieniu nieco bardziej krytycznym – dobrym pomysłem może być zatwierdzenia grupy osób oceniających przez bezpośredniego przełożonego osoby ocenianej.

 1. Osoby oceniające

Teoretycznie można by poprosić pracowników, żeby sami się zgłaszali i wskazywali osoby, które mają chęć oceniać. Pozostawienie jednak takiej decyzji w rękach osób oceniających mogłoby skutkować szeregiem zachowań niepożądanych lub zwyczajnie bezcelowych (np. „lubię Krysię prywatnie, więc się zgłoszę do jej oceny, mimo że nie pracuję z nią na co dzień” albo „Jacek kiedyś mi bardzo podpadł, więc teraz mam okazję, żeby się odegrać”).

 1. Firma zewnętrza

Nawet najlepsza firma zewnętrzna nie zna organizacji tak dobrze, jak znają ją jej pracownicy, nie powinna być więc odpowiedzialna za dobór osób do oceny. Jej rolą jest przede wszystkim nadzór nad procesem oceny, wsparcie merytoryczne i metodologiczne oraz przygotowanie rzetelnych raportów, dających wszystkim gwarancję anonimowości i poufności danych.

nasi klienci najczęściej wybierają

 • BOP

  Badanie Opinii Pracowników umożliwia uzyskanie informacji na temat nastrojów w organizacji i tego, jak pracownicy oceniają poszczególne obszary w firmie. Prezentujemy uniwersalne podejście, wzbogacone o dodatkowe wymiary, takie jak…

  więcej
 • 360

  Pracownicy różnią się od siebie cechami charakteru, kompetencjami i potencjałem. Poznanie swoich mocnych i słabych stron daje możliwość zaplanowania działań rozwojowych. Dzięki Ocenie 360 uczestnicy dowiedzą się, jak…

  więcej
 • AC

  Obiektywna i wielowymiarowa technika selekcji personelu Assessment Center to narzędzie pozwalające na zatrudnianie osób o odpowiednich kompetencjach i potencjale. Od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem na całym świecie, ponieważ….

  więcej
 • DC

  Aby uzyskać rzetelną wiedzę na temat umiejętności i potencjału pracowników, warto wykorzystać Development Center, kompleksowy proces oceny kompetencji. Dzięki niemu można dowiedzieć się, jaki potencjał tkwi w zatrudnionych osobach i co zrobić, aby…

  więcej