Przygotowanie kadry kierowniczej do oceny 360

Kluczową rolę w procesie oceniania pracownika powinien odgrywać bezpośredni przełożony. Kierownicy średniego szczebla powinni posiadać umiejętność sprawiedliwej oceny swoich podwładnych.  Należy zatem mieć na uwadze odpowiednie przygotowanie kierowników do dokonywania takiej oceny, a zatem w taki sposób zaplanować cały proces oceny 360, aby uwzględnić w nim działania ukierunkowane na szkolenie kadry kierowniczej. Zagadnienia typu: wiedza na temat właściwego przebiegu ewaluacji, zasad rozmowy oceniającej, sposobów unikania typowych błędów oceny itp. powinna stać się stałym elementem towarzyszącym wdrożeniu oceny 360 w organizacji.

Wiele firm wspomagających organizacje we wdrażania oceny 360 oferuje również szkolenia dla menadżerów. Program takich warsztatów obejmuje najczęściej:

 • przeprowadzanie rozmowy oceniającej
 • wyznaczanie celów
 • udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej
 • elementy motywowania i dyscyplinowania podwładnych
 • umiejętne stawianie granic
 • zastosowanie wyników ocen okresowych w dalszych działaniach związanych z zarządzaniem pracownikami – np. diagnoza potrzeb szkoleniowych

Dzięki odpowiedniemu przeszkoleniu przełożony:

 • zna i rozumie znaczenie ocen okresowych
 • potrafi przeprowadzić konstruktywną rozmowę oceniającą
 • umiejętnie wyznacza cele
 • potrafi sprawiedliwie i obiektywnie ocenić umiejętności i postawy swoich podwładnych na podstawie obserwowalnych zachowań
 • wie, jak zmotywować swoich podwładnych do dalszego rozwoju

Najczęściej możliwe jest też przeszkolenie pracowników działu HR w zakresie udzielania feedbacku uczestnikom projektu oceny –  jeśli po ich stronie jest gotowość do takiego sposobu działania.

Warto zatem skupić się na kompleksowych rozwiązaniach towarzyszących wdrożeniu oceny 360 w firmie, obejmujących nie tylko system ankietowy, ale też właściwie przygotowanie kadry kierowniczej i sił HR, aby cały proces przebiegał zgodnie z najlepszymi standardami i był dobrze przyjmowany przez personel.

nasi klienci najczęściej wybierają

 • BOP

  Badanie Opinii Pracowników umożliwia uzyskanie informacji na temat nastrojów w organizacji i tego, jak pracownicy oceniają poszczególne obszary w firmie. Prezentujemy uniwersalne podejście, wzbogacone o dodatkowe wymiary, takie jak…

  więcej
 • 360

  Pracownicy różnią się od siebie cechami charakteru, kompetencjami i potencjałem. Poznanie swoich mocnych i słabych stron daje możliwość zaplanowania działań rozwojowych. Dzięki Ocenie 360 uczestnicy dowiedzą się, jak…

  więcej
 • AC

  Obiektywna i wielowymiarowa technika selekcji personelu Assessment Center to narzędzie pozwalające na zatrudnianie osób o odpowiednich kompetencjach i potencjale. Od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem na całym świecie, ponieważ….

  więcej
 • DC

  Aby uzyskać rzetelną wiedzę na temat umiejętności i potencjału pracowników, warto wykorzystać Development Center, kompleksowy proces oceny kompetencji. Dzięki niemu można dowiedzieć się, jaki potencjał tkwi w zatrudnionych osobach i co zrobić, aby…

  więcej