Strategia menedżera – innowacyjny program rozwojowy

Strategia menedżera to innowacyjny program rozwojowy, w pełni skoncentrowany na indywidualnych potrzebach i pozwalający wdrożyć skuteczne, adekwatne działania, prowadzące do osiągnięcia postawionych celów rozwojowych w pełni zintegrowanych z celami biznesowymi.

Dzięki udziałowi w programie menedżer:

 • dowie się, które obszary wymagają priorytetowego rozwoju
 • w jaki sposób może je rozwijać, tak aby zrobić to efektywnie
 • zyska motywację do rozwoju oraz szerszy ogląd siebie

Program integruje projekty, przeprowadzane w stu procentach online, dające możliwość uzyskania odpowiedzi na trzy zasadnicze pytania:

 1. Co rozwijać?
 2. W jaki sposób?
 3. Dlaczego?

Dzięki udziałowi w programie organizacja:

 • Uzyska wnikliwą i wszechstronną wiedzę na temat kompetencji oraz potencjału kadry menedżerskiej.
 • Zidentyfikuje luki kompetencyjne i blokady zagrażające realizacji jej celów biznesowych, a także niewykorzystany potencjał.
 • Uzyska możliwość uruchomienia skoordynowanych i spójnych ze strategią biznesową działań rozwojowych, gwarantujących optymalne wykorzystanie budżetu rozwojowego.

 Efekty programu

 • Raporty

W efekcie udziału w programie menedżer oraz organizacja uzyskają trzy kompleksowe raporty, dające w sumie wieloźródłową, rzetelną diagnozę, sformułowaną w języku zachowań.

 1. Raport po AC online
 2. Profil indywidualny Insights Discovery
 3. Raport z oceny 360
 • Indywidualna informacja zwrotna dla menedżera

Dzięki indywidualnej dwugodzinnej sesji feedbackowej prowadzonej przez doświadczonego konsultanta/ coach’a menedżer zyskuje:

 • głębsze zrozumienie treści raportów
 • większą świadomość własnych umiejętności oraz preferencji
 • możliwość poznania różnych możliwości i metod rozwoju adekwatnych do jego stylu uczenia się, preferencji i kompetencji
 • możliwość uzyskania odpowiedzi na nurtujące go pytania
 • Indywidualny Plan Rozwoju

Indywidualny Plan Rozwoju jest sporządzany przez konsultanta na podstawie wspólnego spotkania z menedżerem oraz jego przełożonym. IPR to obszerny dokument zawierający zestawienie mocnych stron, głównych obszarów do rozwoju, priorytetów rozwojowych na dany okres (najczęściej od roku do dwóch lat) oraz konkretnych celów rozwojowych. Na tym etapie kluczowe jest zintegrowanie planu z celami biznesowymi, tak aby podejmowane działania wspierały realizację strategii i zapewniły pożądane wyniki biznesowe.

IPR powstaje w oparciu o zintegrowane wnioski z wieloźródłowej diagnozy, w tym także samooceny i oceny przełożonego.

Dla każdego celu rozwojowego zaplanowane zostają konkretne działania, które menedżer podejmie oraz narzędzia wspierające. Do narzędzi wspierających można zaliczyć zarówno działania przełożonego, jak też mentoring, coaching, szkolenia, warsztaty, i in., czyli wszystko to co wymaga zaangażowania innych osób lub środków, bez których osiągnięcie celu będzie niemożliwe. Wszystkie działania zostają osadzone w czasie i określany jest sposób monitorowania oraz pomiaru efektów i postępów menedżera.

Działania rozwojowe

Nasza rola nie kończy się w momencie opracowania IPR. Chętnie wspieramy menedżerów w ich rozwoju poprzez indywidualne konsultacje lub programy coaching’owe.

Aby zapewnić efektywną realizację celów i zadań sformułowanych w IPR konieczne jest zaangażowanie bezpośredniego przełożonego, co niekiedy bywa „wąskim gardłem” programów rozwojowych. Dzieje się tak z różnych powodów, braku czasu dla pracy rozwojowej z podwładnym, niechęci do angażowania się lub niewystarczających kompetencji w obszarze wspierania rozwoju podwładnych. Dlatego bardzo ważnym czynnikiem sukcesu jest przygotowanie bezpośrednich przełożonych i wyposarzenie ich w kompetencje związane z delegowaniem zadań rozwojowych, wspieraniem w podejmowaniu wyzwań, prowadzeniem rozmów rozwojowych oraz monitorowaniem postępów i podejmowaniem działań korygujących. Przełożony powinien być przygotowany na ewentualne kryzysy i spadki motywacji do rozwoju, które mogą się pojawić po stronie podwładnego i umieć na nie właściwie reagować. Aby zbudować pozytywne nastawienie przełożonych do realizacji przez ich podwładnych celów rozwojowych oraz przygotować ich do zapewnienia odpowiedniego wsparcia na różnych etapach prowadzimy indywidualne szkolenia oraz konsultacje także dla nich.

nasi klienci najczęściej wybierają

 • BOP

  Badanie Opinii Pracowników umożliwia uzyskanie informacji na temat nastrojów w organizacji i tego, jak pracownicy oceniają poszczególne obszary w firmie. Prezentujemy uniwersalne podejście, wzbogacone o dodatkowe wymiary, takie jak…

  więcej
 • 360

  Pracownicy różnią się od siebie cechami charakteru, kompetencjami i potencjałem. Poznanie swoich mocnych i słabych stron daje możliwość zaplanowania działań rozwojowych. Dzięki Ocenie 360 uczestnicy dowiedzą się, jak…

  więcej
 • AC

  Obiektywna i wielowymiarowa technika selekcji personelu Assessment Center to narzędzie pozwalające na zatrudnianie osób o odpowiednich kompetencjach i potencjale. Od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem na całym świecie, ponieważ….

  więcej
 • DC

  Aby uzyskać rzetelną wiedzę na temat umiejętności i potencjału pracowników, warto wykorzystać Development Center, kompleksowy proces oceny kompetencji. Dzięki niemu można dowiedzieć się, jaki potencjał tkwi w zatrudnionych osobach i co zrobić, aby…

  więcej