Struktura rozmowy feedback’owej po Development Center – jak przekazać ocenę kompetencji

Bez względu na liczbę badanych kompetencji feedback po Development Center powinien zawierać te same kluczowe etapy. Naturalnie rozmowa z każdą osobą przebiega inaczej i powinna być przez asesora zaplanowana wcześniej w ramowy sposób, między innymi w zależności od uzyskanych wyników, prezentowanej na sesji postawy, obserwacji związanych z funkcjonowaniem na sesji, stylu myślenia i komunikacji danej osoby.

Jednak ta szczegółowa strategia powinna bazować także na kilku zasadniczych etapach i dobrych praktykach sprawiających, że feedback jest dla uczestnika procesem uporządkowanym, czytelnym, zrozumiałym i motywującym. Pierwsze cztery etapy opisywaliśmy wcześniej. Teraz czas przejść do feedbacku zasadniczego, czyli rozmowy o poziomie kompetencji i ich rozwoju. Na poniższym schemacie są zaprezentowane poszczególne elementy struktury całego feedbacku i miejsce oceny kompetencji.

Jak widać na schemacie ocena kompetencji to dopiero piąty etap rozmowy, na który z niecierpliwością czeka uczestnik feedbacku. Powinniśmy więc zacząć od prezentacji uzyskanych wyników w ramach wszystkich badanych kompetencji. W tym celu posługujemy się wykresem lub tabelą zawierającą wyniki ilościowe, wsparte kluczowymi wnioskami w zakresie mocnych i słabych stron. To także właściwy moment na reakcję uczestnika. Zanim więc przejdziemy do omawiania wniosków warto zapytać o to, jak ocena ilościowa z sesji ma się do samooceny. Pomocne pytania to: Czy jest tu coś zaskakującego? Co jest największym zaskoczeniem? Które kompetencje oceniasz wyżej? Które oceniasz niżej? Dlaczego? Należy pozwolić uczestnikowi wypowiedzieć się i okazać szacunek i zrozumienie dla jego perspektywy oraz podsumować obszary największych rozbieżności oraz zgodności ocen. Reakcje i wypowiedzi uczestnika są bardzo ważne w tym momencie i asesor powinien odnosić się do nich w dalszym etapie, czyli podczas omawiania jakościowej oceny kompetencji, a więc konkretnych zachowań zaprezentowanych w poszczególnych ćwiczeniach na sesji.

Etap 6 to zasadnicza i jednocześnie najdłuższa część feedbacku. Często pojawia się pytanie o kolejność omawiania kompetencji. Decyduje o niej asesor, mając na względzie maksymalizację zaangażowania uczestnika i jego korzyści. Czasami, jeśli asesor tak zdecyduje, może zapytać uczestnika od czego chciałby zacząć, pamiętając jednak o ryzyku jakie to ze sobą niesie. Chodzi o to, aby nie zaczynać od obszarów największych rozbieżności, co może niekiedy skutkować „zawieszeniem się” uczestnika na tej jednej kompetencji i utrudnić pójcie dalej. Doświadczony asesor potrafi ocenić czy takie ryzyko istnieje i zdecydować o kolejności poruszanych zagadnień. Niekiedy raport, więc poszczególne kompetencje, jest omawiany po kolei, co dla części uczestników jest najbardziej naturalnym procesem. Na tym etapie należy pamiętać o omówieniu zarówno mocnych jak i słabszych stron w ramach kompetencji z równą starannością i wnikliwością. Absolutnie niedopuszczalne jest poświęcanie więcej miejsca na słabe strony, nawet jeśli jest ich więcej i pomijanie mocnych stron.

Etap 7 to rekomendacje rozwojowe. W tym momencie podsumowujemy kluczowe obszary do rozwoju i zachęcamy uczestnika do myślenia o konkretnych działaniach rozwojowych, które może wdrożyć w pracy. Warto pamiętać, że obszary do rozwoju to nie tylko słabe strony ale także mocne strony, które należy pielęgnować, wzmacniać i wykorzystywać w bieżącej pracy. Na tym etapie nie należy tych działań narzucać a raczej zachęcić do samodzielnego poszukiwania pomysłów i ewentualnie wspierać i udzielić rady – jeśli uczestnik jest nią zainteresowany.

Ostatni etap czyli podsumowanie warto pozostawić uczestnikowi. To moment w którym należy go zachęcić do sformułowania kluczowych wniosków i action planu. Pytania, które będą pomocne to: Co postrzegasz w tym momencie jak twój priorytet? Od czego zaczniesz? Jaki będzie twój pierwszy krok? Czego potrzebujesz? Z jakiego wsparcia chcesz skorzystać? Kto może cię wspierać? Podsumowanie jest zwieńczeniem rozmowy, a sformułowane wnioski i plan dalszych działań jej największą wartością.

 

nasi klienci najczęściej wybierają

 • BOP

  Badanie Opinii Pracowników umożliwia uzyskanie informacji na temat nastrojów w organizacji i tego, jak pracownicy oceniają poszczególne obszary w firmie. Prezentujemy uniwersalne podejście, wzbogacone o dodatkowe wymiary, takie jak…

  więcej
 • 360

  Pracownicy różnią się od siebie cechami charakteru, kompetencjami i potencjałem. Poznanie swoich mocnych i słabych stron daje możliwość zaplanowania działań rozwojowych. Dzięki Ocenie 360 uczestnicy dowiedzą się, jak…

  więcej
 • AC

  Obiektywna i wielowymiarowa technika selekcji personelu Assessment Center to narzędzie pozwalające na zatrudnianie osób o odpowiednich kompetencjach i potencjale. Od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem na całym świecie, ponieważ….

  więcej
 • DC

  Aby uzyskać rzetelną wiedzę na temat umiejętności i potencjału pracowników, warto wykorzystać Development Center, kompleksowy proces oceny kompetencji. Dzięki niemu można dowiedzieć się, jaki potencjał tkwi w zatrudnionych osobach i co zrobić, aby…

  więcej