Zawód asesora w procesach oceny kompetencji – od czego zacząć?

Treścią pracy asesora jest obserwacja i ocena kompetencji uczestników sesji Assessment/Development Center. Wydaje się to proste na pierwszy rzut oka. Każdy z nas robi to na co dzień. Obserwacja i ocena zachowania innych ludzi jest normalną funkcją naszego umysłu, choć czasami nawet nie zdajemy sobie sprawy, że to robimy. Cóż więc może być trudnego w pracy asesora?  Dopiero zagłębiając się w temat widzimy, z czym tak naprawdę się to wiąże.

Bycie profesjonalnym asesorem wymaga gruntownego przeszkolenia oraz doświadczenia w realizacji sesji. Od czego więc zacząć, rozważając ten zawód lub przyjęcie takiej roli w organizacji. Na początek należy zrozumieć jakiego rodzaju zadania wykonuje asesor oraz jakich kompetencji one wymagają.

Asesor powinien mieć wystarczającą wiedzę biznesową, rozumieć procesy w organizacji, znać standardy i dobre praktyki zarządzania, znać specyfikę branży uczestników, znać i rozumieć wymagania związane z poszczególnymi poziomami zarządzania w organizacjach o różnej wielkości.

Zadania asesora można podzielić pod kątem stopnia zaangażowania przed sesją oceny, podczas sesji oceny i po jej zakończeniu.

Przed sesją oceny asesor zapoznaje się z:

 • badanymi kompetencjami i ich wskaźnikami behawioralnymi,
 • scenariuszami ćwiczeń, instrukcjami dla uczestnika oraz asesora/aktora,
 • skalą oceny i macierzą kompetencji w ćwiczeniach,
 • harmonogramem sesji,
 • wzorem raportu.

To przygotowanie się jest bardzo istotne z punktu widzenia rzetelności całego procesu. Na tym etapie wymagana jest uważność, dobra pamięć, umiejętności analizy i syntezy informacji. Na przygotowanie do sesji asesor powinien zarezerwować, w zależności od stopnia złożoności projektu około 1 – 2 godziny.

Podczas sesji oceny do zadań asesora należy:

 • obserwacja uczestnika podczas realizacji ćwiczeń,
 • prowadzenie szczegółowych notatek w trakcie obserwacji,
 • wypełnienia arkusza obserwacyjnego po ćwiczeniu oraz wystawienie ocen z kompetencji,
 • udział w dyskusji asesorów.

Warto zaznaczyć, że dzień pracy asesora jest bardzo długi, ponieważ po 8-godzinnej sesji obserwacji uczestników odbywa się jeszcze dyskusja asesorów, która w zależności od liczby uczestników i ćwiczeń może trwać nawet do czterech godzin. Wymaga to od asesora wytrzymałości i zdolności utrzymania skupienia przez długi czas. Konieczne jest odpowiednie zarządzanie czasem i własną energią, umiejętność mobilizacji w presji czasu, silna orientacja na cel i rezultat, koncentracja na faktach. Dodatkowo, wymagany jest szereg kompetencji związanym z prowadzeniem obserwacji, dokonywaniem ich zapisu oraz znajomość zasad dokonywania oceny i wiedza o błędach w ocenie, a także umiejętności analityczne. Ponadto, asesor uczestniczy często w scenkach, podgrywając role zgodnie ze scenariuszem. Musi więc posiadać zdolności aktorskie, umieć wczuć się w rolę i jednocześnie znać zasady związane z podgrywaniem w ćwiczeniach w sposób profesjonalny i efektywny dla procesu oceny. Podczas dyskusji asesorów konieczne są dodatkowo takie kompetencje jak umiejętność merytorycznej argumentacji, współpraca, orientacja na rezultat, dociekliwość i wnikliwość, uważność, myślenie analityczne i wyciąganie wniosków, umiejętność syntezy informacji.

Po sesji oceny do zadań asesora należy:

 • analiza arkuszy obserwacyjnych i notatek oraz sporządzenie raportów indywidualnych,
 • często sporządzenie w ramach raportu rekomendacji rozwojowych, zwłaszcza w projektach Development Center,
 • udzielenie uczestnikom informacji zwrotnej w kontakcie bezpośrednim, telefonicznie lub w formie video rozmowy.

Na tym etapie, w kontekście sporządzenia raportu konieczne są umiejętności analityczne i syntetyczne, umiejętność agregowania danych i wyciągania wniosków, lekkość w pisaniu i posługiwaniu się „językiem kompetencji”, znajomość różnych rodzajów działań rozwojowych, umiejętność określania celów rozwojowych, znajomość narzędzi wspierających rozwój kompetencji, lektur, itp. Z kolei udzielanie informacji zwrotnych wymaga szeregu kompetencji interpersonalnych, które pozwolą zbudować partnerską relację, radzić sobie z oporem i obiekcjami, wywierać konstruktywny wpływ, motywować, inspirować, wspierać. Kluczowa jest tu komunikatywność, zarówno budowanie zrozumiałego i dopasowanego do rozmówcy przekazu, jak też umiejętność słuchania i podążania za potrzebami rozmówcy z jednoczesną koncentracją na celu rozmowy.

Podejmując decyzję o tym, czy chce się zostać asesorem należy więc zastanowić się czy zadania, związane z tą rolą, będą dla danej osoby atrakcyjne i czy posiada ona bazowe predyspozycje psychologiczne i kompetencje „miękkie”, wymagane w tym zawodzie/roli.

Podsumowując najważniejsze cechy i umiejętności asesora należy wskazać, poza wiedzą merytoryczną,:

 • sumienność,
 • rzetelność,
 • wytrzymałość,
 • myślenie analityczne,
 • umiejętność syntezy informacji,
 • uważność,
 • zmysł obserwacji,
 • orientację na rezultat,
 • planowanie i organizowanie pracy,
 • „lekkość pióra”,
 • komunikatywność,
 • umiejętność budowania relacji z osobami na różnych szczeblach organizacji i pewność siebie w relacjach interpersonalnych,
 • umiejętność argumentowania,
 • umiejętność słuchania.

nasi klienci najczęściej wybierają

 • BOP

  Badanie Opinii Pracowników umożliwia uzyskanie informacji na temat nastrojów w organizacji i tego, jak pracownicy oceniają poszczególne obszary w firmie. Prezentujemy uniwersalne podejście, wzbogacone o dodatkowe wymiary, takie jak…

  więcej
 • 360

  Pracownicy różnią się od siebie cechami charakteru, kompetencjami i potencjałem. Poznanie swoich mocnych i słabych stron daje możliwość zaplanowania działań rozwojowych. Dzięki Ocenie 360 uczestnicy dowiedzą się, jak…

  więcej
 • AC

  Obiektywna i wielowymiarowa technika selekcji personelu Assessment Center to narzędzie pozwalające na zatrudnianie osób o odpowiednich kompetencjach i potencjale. Od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem na całym świecie, ponieważ….

  więcej
 • DC

  Aby uzyskać rzetelną wiedzę na temat umiejętności i potencjału pracowników, warto wykorzystać Development Center, kompleksowy proces oceny kompetencji. Dzięki niemu można dowiedzieć się, jaki potencjał tkwi w zatrudnionych osobach i co zrobić, aby…

  więcej