Assessment Center on-line – czy może zastąpić tradycyjny Assessment?

W pierwszej kolejności należałoby uściślić, czym jest Assessment on-line i jak jest rozumiany przez Considero, ponieważ można się spotkać z różnorodnym podejściem do tego zagadnienia. Niektóre firmy jako Assessment online traktują pakiet testów psychometrycznych, składający się przykładowo z testu osobowości, testu kognitywnego i ewentualnie testu kompetencyjnego. W naszej opinii oraz w zgodzie z ogólnie przyjętymi standardami dla AC/DC, takie podejście nie może być taktowane jako równoważne z tradycyjną sesją Assessment Center, która to powinna zapewniać ocenę wiedzy i umiejętności w praktyce,  tj. w zaaranżowanych sytuacjach zbliżonych do rzeczywistości zawodowej. Jakie jest zatem nasze podejście do AC on-line?

Na bazie wieloletnich doświadczeń w realizacji tradycyjnych sesji AC/ DC, zbudowaliśmy narzędzie, którego zasada działania jest maksymalnie zbliżona do podejścia standardowego, a w niektórych aspektach znacznie je przewyższa pod względem jakościowym. Jak to możliwe? Poniżej przedstawiamy najważniejsze założenia oraz zalety Assessment on-line:

 • Korzystamy z nowoczesnych technologii i narzędzi, z jakimi na co dzień mają styczność pracownicy (komputer, internet).
 • Uczestnicy mogą elastycznie dostosować udział w projekcie do swoich grafików, nie tracą czasu na dojazdy, są wyraźnie mniej zmęczeni i zestresowani, więc nic nie zaburza oceny.
 • Przygotowanie projektu jest znacznie szybsze i nie obciąża Klienta; odpadają przy okazji koszty związane z wynajmem sal, cateringiem, podróżami i noclegami.
 • Uczestników assessmentu online oceniają ci sami doświadczeni i profesjonalni asesorzy, którzy biorą udział w sesjach stacjonarnych. To nie jest test kompetencyjny.
 • W assessmentach online stosujemy zasadę podwójnej walidacji – każda kompetencja, a dokładniej rzecz ujmując, każdy wskaźnik behawioralny jest oceniany w minimum dwóch zadaniach, przez co najmniej dwóch asesorów.
 • Każdy uczestnik otrzymuje swój raport indywidualny, pisany od początku do końca przez asesorów – taki sam, jakby otrzymał biorąc udział w tradycyjnej sesji.
 • Istnieje możliwość uzyskania indywidualnej informacji zwrotnej – bardzo ważna dla uczestników kwestia. Sesje feedbackowe prowadzimy telefonicznie lub online.
 • Assessment online można rozszerzyć o dodatkowe narzędzia – także online. Proponujemy np. diagnozę profilu osobowości uznaną metodą Insights Discovery albo testy MPA, ACE.
 • Projekt diagnozy online kosztuje 50% ceny stacjonarnego assessmentu, przy zachowaniu profesjonalizmu, obiektywizmu i indywidualnego podejścia.
 • Istnieje możliwość dodatkowej oceny istotnych elementów np. w zakresie stylu podejmowania decyzji czy sposobu analizy danych – mamy możliwość zweryfikowania w jakiej kolejności uczestnik zajmował się poszczególnymi sprawami, ile czasu im poświęcił, czy do nich wracał w procesie decyzyjnym – wszystko to stanowi dodatkową ewidencję niedostępną podczas tradycyjnego AC.

Na naszej platformie on-line znajdują się różnego rodzaju zadania w kilku równoległych wersjach, takie jak np.:

 • In-basket – symulacja skrzynki pocztowej, za pośrednictwem której można czytać maile i załączniki, odpisywać na nie, przesyłać dalej, załączać własne pliki – czyli zajmować się sprawami i podejmować decyzje analogicznie jak w miejscu pracy.
 • Case study – zadanie obejmujące analizę przypadku, gdzie uczestnik ma możliwość pracy z arkuszem Excela i innymi danymi.
 • Prezentacja on-line – prezentacja przygotowywana nie na flipcharcie, ale w specjalnie do tego dedykowanym programie Power Point. Zupełnie inna jakość prezentowania oraz zapewniona interaktywność z odbiorcą – dzięki zastosowaniu video-komunikatora internetowego.
 • Scenka on-line – rozmowa z aktorem wcielającym się w rolę np. przełożonego, podwładnego, prowadzona przez video-komunikator internetowy.
 • Scenka z klientem on-line – negocjacje z podniesioną poprzeczką, bo trudniej jest obserwować mowę ciała partnera na ekranie komputera niż na żywo. Ale tak też bywa w biznesie…
 • Wywiad behawioralny on-line – wystandaryzowany wywiad kompetencyjny oparty na technice STAR, prowadzony przy pomocy video-komunikatora.

Przykładowa sesji AC on-line jest przedstawiona w drugiej części artykułu

nasi klienci najczęściej wybierają

 • BOP

  Badanie Opinii Pracowników umożliwia uzyskanie informacji na temat nastrojów w organizacji i tego, jak pracownicy oceniają poszczególne obszary w firmie. Prezentujemy uniwersalne podejście, wzbogacone o dodatkowe wymiary, takie jak…

  więcej
 • 360

  Pracownicy różnią się od siebie cechami charakteru, kompetencjami i potencjałem. Poznanie swoich mocnych i słabych stron daje możliwość zaplanowania działań rozwojowych. Dzięki Ocenie 360 uczestnicy dowiedzą się, jak…

  więcej
 • AC

  Obiektywna i wielowymiarowa technika selekcji personelu Assessment Center to narzędzie pozwalające na zatrudnianie osób o odpowiednich kompetencjach i potencjale. Od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem na całym świecie, ponieważ….

  więcej
 • DC

  Aby uzyskać rzetelną wiedzę na temat umiejętności i potencjału pracowników, warto wykorzystać Development Center, kompleksowy proces oceny kompetencji. Dzięki niemu można dowiedzieć się, jaki potencjał tkwi w zatrudnionych osobach i co zrobić, aby…

  więcej