Przykładowa sesja Assessment on-line – przebieg i rezultaty

Jednym  z najczęściej wybieranych do diagnozy profili kompetencyjnych jest profil menadżerski. Z myślą o samodzielnych specjalistach ubiegających się o stanowisko lub niedawno awansowanych na stanowisko menedżerskie pierwszej linii, a także w oparciu o model „Leadership Pipeline” Drottera i in., stworzyliśmy profil First –Time Managera.

Koncepcja Drottera definiuje specyficzne dla poszczególnych poziomów zarządzania wymagania w zakresie umiejętności, wartości w pracy i ram czasowych, w jakich lider powinien się poruszać. Opisuje także kryzysy i wyzwania związane z przechodzeniem na coraz wyższe pozycje w organizacji oraz sposoby ich przezwyciężania.

Nasz projekt koncentruje się na przełomie 1, czyli dotyczy pracowników, którzy muszą przejść od zarządzania sobą do zarządzania innymi.

Do projektu FTM wybrane zostały 4 kompetencje:

 • Planowanie i organizowanie: Zapewnianie realizacji celów poprzez trafną identyfikację priorytetów i zagrożeń oraz zapewnienie zasobów, dobór adekwatnych działań i ich koordynację w czasie.
 • Delegowanie i egzekwowanie: Przekazywanie pracownikom zadań adekwatnie do ich możliwości i kompetencji, delegowanie odpowiedzialności, zapewnianie środków i narzędzi oraz precyzyjne definiowanie oczekiwanych rezultatów i egzekwowanie realizacji zadań na założonym poziomie jakościowym i na czas.
 • Motywowanie i ocenianie: Umiejętność dokonania oceny pracy podwładnych i ich kompetencji, przekazywanie feedbacku oraz docenianie osiągnięć, wspieranie i zachęcanie do podejmowania wyzwań, a także dobór adekwatnych sposobów motywowania
 • Budowanie autorytetu: Dotrzymywanie zobowiązań i budowanie wiarygodności osobistej, przyjmowanie odpowiedzialności za zespół i własne decyzje, umiejętność ich podejmowania i obrony nawet w trudnych sytuacjach.

W ramach sesji realizowane są trzy indywidualne ćwiczenia, każde o odmiennym charakterze, symulujące zadania realizowane przez początkującego menadżera:

 • Case study: analiza planów rozwojowych dla zespołu wraz z ich prezentacją.
 • Scenka: symulacja rozmowy z podwładnym
 • In basket: organizacja pracy zespołu poprzez skrzynką mailową.

Wszystkie ćwiczenia osadzone są w jednej rzeczywistości biznesowej i tworzą spójną całość.

Cały proces odbywa się przy pomocy rozwiązań on-line i zajmuje ok. 4,5h. W dniu sesji uczestnik otrzymuje zaproszenie z linkiem oraz  login i hasło do platformy. Wymagania techniczne są minimalne – wystarczy stałe łącze internetowe oraz komputer z zainstalowanym pakietem Office (Word, Excel, Powerpoint). Przed projektem logistyk sesji kontaktuje się z uczestnikiem, aby przeprowadzić testy demo, a podczas sesji czuwa nad jej przebiegiem i dba o komfort uczestników.

W trakcie sesji wykorzystywane są wspomniane w pierwszej części artykułu narzędzia on-line: autorska aplikacja symulująca skrzynkę mailową do  in-basketu i case study oraz przeglądarkowa aplikacja do wideokonferencji – na potrzeby scenki oraz prezentacji rozwiązań z case study.

Po projekcie każdy Uczestnik otrzymuje raport indywidualny, gdzie znajdzie m.in. precyzyjną ocenę nie tylko kompetencji, ale i każdego wskaźnika, opis swoich mocnych i słabych stron, czy wskazówki rozwojowe. Raport może być dokładnie omówiony podczas sesji feedbackowej.

Organizacja może otrzymać raport zbiorczy, porównujący kandydatów w ramach realizowanego projektu rekrutacji, wraz z wnioskami i rekomendacjami odnośnie najlepszego kandydata.

nasi klienci najczęściej wybierają

 • BOP

  Badanie Opinii Pracowników umożliwia uzyskanie informacji na temat nastrojów w organizacji i tego, jak pracownicy oceniają poszczególne obszary w firmie. Prezentujemy uniwersalne podejście, wzbogacone o dodatkowe wymiary, takie jak…

  więcej
 • 360

  Pracownicy różnią się od siebie cechami charakteru, kompetencjami i potencjałem. Poznanie swoich mocnych i słabych stron daje możliwość zaplanowania działań rozwojowych. Dzięki Ocenie 360 uczestnicy dowiedzą się, jak…

  więcej
 • AC

  Obiektywna i wielowymiarowa technika selekcji personelu Assessment Center to narzędzie pozwalające na zatrudnianie osób o odpowiednich kompetencjach i potencjale. Od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem na całym świecie, ponieważ….

  więcej
 • DC

  Aby uzyskać rzetelną wiedzę na temat umiejętności i potencjału pracowników, warto wykorzystać Development Center, kompleksowy proces oceny kompetencji. Dzięki niemu można dowiedzieć się, jaki potencjał tkwi w zatrudnionych osobach i co zrobić, aby…

  więcej