Co ma wpływ na motywację uczestników oceny w procesach Development Center?

Proces Development Center ma na celu nie tylko ocenę poziomu kompetencji pracownika i jego potencjału, ale również wzbudzenie motywacji do dalszego rozwoju. Wpływ na zaangażowanie pracownika w cały proces ma komunikacja, którą organizacja powinna mieć pod kontrolą.

Po pierwsze, warto zadbać o komunikację celów Development Center zarówno uczestnikom oceny, jak też ich przełożonym. Zapewnienie właściwego nastawienia i poczucia bezpieczeństwa jest kluczowe dla sposobu funkcjonowania podczas DC i w efekcie – jego rezultatów. Warto, więc pomyśleć co będzie następstwem sesji oceny, jakie działania rozwojowe zostaną podjęte, jakiego zaangażowania ze strony uczestników będą wymagały. Wszystkie te kwestie powinny być jasne dla uczestników zanim przystąpią do DC.

Równie ważna jest komunikacja dotycząca samego przebiegu sesji DC, jej organizacji, sposobu podejścia do realizacji zadań. Warto, zadbać o bardzo jasne przekazanie tych informacji, aby zbudować motywację uczestników i rozwiąż ewentualne wątpliwości.

Kolejnym aspektem jest wskazanie korzyści z samego udziału w sesji oraz w informacji zwrotnej, która nastąpi po niej. Korzyści wynikające z samego udziału w sesji DC to przede wszystkim możliwość zdobycia nowego doświadczenia, sprawdzenia swoich możliwości w sytuacjach, które są mniej typowe i często przypisane stanowiskom wyższym, niż obecnie piastowane przez uczestnika. Dzięki temu, uczestnik może sprawdzić swoją gotowość do obejmowania wyższych ról i zweryfikować sposób reagowania w nowych warunkach. Dodatkowo, najważniejszą korzyścią jest uzyskanie wglądu w poziom ocenianych kompetencji i możliwość omówienia swoich mocnych i słabych stron z doświadczonym asesorem. Ponadto, podczas sesji indywidualnej informacji zwrotnej omawiane są często cele rozwojowe oraz działania jakie uczestnik sesji może podjąć, aby dalej się doskonalić.

Istotne jest także udzielenie informacji dotyczących sposobu raportowania wyników, ich obiegu w organizacji, oraz komu będą udostępniane. Należy to wcześniej uzgodnić ze sponsorem projektu oraz zaplanować tryb obiegu raportów. Najczęściej wgląd do raportów, oprócz samego uczestnika, ma jego bezpośredni przełożony oraz pracownicy działu HR, odpowiedzialni za rozwój. Niekiedy wgląd do raportów mają także przełożeni wyższego szczebla. Uczestnik powinien wiedzieć, kto otrzyma jego raport indywidualny.

Podsumowują Uczestnicy powinni uzyskać następujące informacje przed przystąpieniem do sesji Development Center:

 • Data i miejsce sesji
 • Cel sesji
 • Przebieg sesji:
  • czas trwania
  • informacje metodologiczne – na czym polega sesja i jakie rodzaje zadań mogą się pojawić, ponadto dla zachowania obiektywizmu oceny dokonuje kilku asesorów,
  • informacje o tym, że oceniane są obserwowane w zadaniach, konkretne zachowania, świadczące o określonych kompetencjach,
  • Informacje zwrotne, na jakim uczestnik jest etapie; jakie ma mocne i słabe strony w obszarze kompetencji, otrzymanie rekomendacji rozwojowych,
  • Zdobycie nowego doświadczenia.
 • Informacje, czy podczas sesji będą obecni bezpośredni przełożeni, a jeśli tak to w jakim charakterze. Przełożeni ze względu na zachowanie obiektywizmu nie powinni uczestniczyć w ocenie, mogą natomiast pojawić się na sesji DC w roli obserwatorów.
 • Wskazówki dotyczące zachowania na sesji – aby zachowywać się naturalnie, zgodnie ze sobą, aby nikogo nie udawać i być wypoczętym przed sesją.
 • Informacje dotyczące raportu indywidualnego, oraz tego kto będzie miał do niego wgląd.

Wszystkie powyższe informacje można przekazać w postaci komunikacji pisemnej lub podczas spotkania z uczestnikami procesu DC. Spotkanie bezpośrednie najczęściej jest prowadzone przez przedstawiciela działu HR, odpowiedzialnego za realizację danego procesu. Warto skorzystać z tej formuły, zwłaszcza w sytuacji, gdy DC odbywa się w firmie po raz pierwszy lub, gdy ocena jest planowana w okresie zmian lub zawirowań w firmie. Wówczas można się spodziewać naturalnego niepokoju uczestników. Spotkanie i jasne przekazanie informacji oraz wyjaśnienie wątpliwości może pozwolić wzbudzić większe zaangażowanie uczestników w proces diagnozy.

nasi klienci najczęściej wybierają

 • BOP

  Badanie Opinii Pracowników umożliwia uzyskanie informacji na temat nastrojów w organizacji i tego, jak pracownicy oceniają poszczególne obszary w firmie. Prezentujemy uniwersalne podejście, wzbogacone o dodatkowe wymiary, takie jak…

  więcej
 • 360

  Pracownicy różnią się od siebie cechami charakteru, kompetencjami i potencjałem. Poznanie swoich mocnych i słabych stron daje możliwość zaplanowania działań rozwojowych. Dzięki Ocenie 360 uczestnicy dowiedzą się, jak…

  więcej
 • AC

  Obiektywna i wielowymiarowa technika selekcji personelu Assessment Center to narzędzie pozwalające na zatrudnianie osób o odpowiednich kompetencjach i potencjale. Od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem na całym świecie, ponieważ….

  więcej
 • DC

  Aby uzyskać rzetelną wiedzę na temat umiejętności i potencjału pracowników, warto wykorzystać Development Center, kompleksowy proces oceny kompetencji. Dzięki niemu można dowiedzieć się, jaki potencjał tkwi w zatrudnionych osobach i co zrobić, aby…

  więcej