Co powinno znaleźć się w raporcie dla menadżera pionu? A co w raporcie dla pracowników?

W poprzednim artykule omówiona została struktura raportu głównego po Badaniu Opinii Pracowników. W tym miejscu skupimy się głównie na raporcie dla pojedynczego  pionu. Podobnie jak wcześniej, zawartość takiego raportu jest ustalana z zamawiającym, jednak można wyróżnić stałe, powtarzające się elementy raportu, o których niżej:

 1. CELE I ZAŁOŻENIA

W pierwszej części raportu przestawione są najczęściej w sposób skrótowy cele i założenia badania, a także informacja o strukturze kwestionariusza i zastosowanej skali odpowiedzi.

 1. FREKWENCJA

Prezentacja danych na ogół rozpoczyna się do przedstawienia frekwencji w ramach danej jednostki organizacyjnej – przyjmijmy pionu – oraz np. tworzących ją działów. Dodatkowo, wyniki te mogą być zestawione z benchmarkiem wewnętrznym, tj. wynikiem ogólnym dla całej firmy.

 1. WYNIKI OGÓLNE

Kolejna część to wyniki ogólne dla tego pionu oraz dla tworzących go działów. Jeśli liczebność grupa jest wystraczająca, możliwe jest też podanie wyników dla grup utworzonych ze względu na dodatkowe czynniki grupujące, takie jak np. wiek, staż pracy lub stanowisko.

 1. WYNIKI SZCZEGÓŁOWE

W tej części pokazane są wyniki szczegółowe dla poszczególnych pytań z ankiety, z zachowaniem podziału na  zawarte w niej obszary tematyczne. Podobnie jak przy frekwencji, każdorazowo można prezentować benchmarki wewnętrzne, aby ułatwić znalezienie odchyleń od wyniku ogólnego w ramach analizowanych parametrów.

 1. PYTANIA OTWARTE

Raport zawiera też wnioski pochodzące z analizy odpowiedzi udzielonych przez pracowników danego pionu na pytania otwarte, a także wybrane cytaty – o ile zachowana jest zasada anonimowości respondentów. Najczęściej są to odpowiedzi na pytania:

 • Szczególnie pozytywnie oceniam w swojej pracy: …
 • Byłbym bardziej zadowolony z pracy w firmie X, gdyby zaszły następujące zmiany: …
 1. WNIOSKI I REKOMENDACJE

Na końcu przedstawione są syntetyczne wnioski i rekomendacje, ułatwiające interpretację i porządkujące przedstawione wyniki.

Raport dla menadżera Pionu ma na celu wsparcie menadżera w dalszej pracy z wynikami badania, szczególnie podczas identyfikacji aspektów wymagających poprawy w ramach swojego obszaru zarządzania, a następnie podczas generowania rozwiązań w zespole i projektowaniem wraz z zespołem HR lub/i Zarządem tzw. action planu.

Jaki raport da pracowników? Co należy pokazać poza surowymi wynikami?

Pracownicy nigdy nie powinni być pomijani w komunikacji wyników badania opinii, ponieważ takie zaniechanie z pewnością przełoży się na negatywne nastawienie do tego typu projektów w przyszłości. Pracownicy powinni otrzymać skrócony raport, np. w formie infografiki, pokazujący zarówno aspekty ocenione wysoko, jak i te, które nie cieszą się dobrą opinią. Jednocześnie dobrą praktyką jest zaproszenie zaprosić pracowników do dalszych prac związanych z generowaniem rozwiązań i dzieleniem się pomysłami usprawniającymi pracę – to świetny sposób angażujący załogę i pokazujący, że ich pomysły są ważne i firma chce je uwzględnić. W dalszej komunikacji dla pracowników należy wskazać, czy i w jaki sposób firma zamierza zająć się wdrożeniem zmian, czyli zakomunikować realny plan naprawczy osadzony w konkretnych ramach czasowych.

nasi klienci najczęściej wybierają

 • BOP

  Badanie Opinii Pracowników umożliwia uzyskanie informacji na temat nastrojów w organizacji i tego, jak pracownicy oceniają poszczególne obszary w firmie. Prezentujemy uniwersalne podejście, wzbogacone o dodatkowe wymiary, takie jak…

  więcej
 • 360

  Pracownicy różnią się od siebie cechami charakteru, kompetencjami i potencjałem. Poznanie swoich mocnych i słabych stron daje możliwość zaplanowania działań rozwojowych. Dzięki Ocenie 360 uczestnicy dowiedzą się, jak…

  więcej
 • AC

  Obiektywna i wielowymiarowa technika selekcji personelu Assessment Center to narzędzie pozwalające na zatrudnianie osób o odpowiednich kompetencjach i potencjale. Od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem na całym świecie, ponieważ….

  więcej
 • DC

  Aby uzyskać rzetelną wiedzę na temat umiejętności i potencjału pracowników, warto wykorzystać Development Center, kompleksowy proces oceny kompetencji. Dzięki niemu można dowiedzieć się, jaki potencjał tkwi w zatrudnionych osobach i co zrobić, aby…

  więcej