Jak delegować by móc egzekwować i inne ważne pytania “świeżo upieczonego” menedżera

Podejmując działanie w nowej roli młodzi menedżerowie potrzebują dokonać radykalnej zmiany polegającej porzuceniu swoich dotychczasowych nawyków jako specjalisty i przyjęcia odpowiedzialności za podległy zespół. Jednym z największych wyzwań jest skuteczne delegowanie zadań. Niektórzy mało doświadczeni menedżerowie błędnie zakładają, że jako kierownik zespołu powinni wszystkiego osobiście dopilnować, co na dłuższą metę jest źródłem przemęczenia i frustracji. Nauka delegowania zadań jest jedną z pierwszych lekcji jaką powinien odebrać początkujący menedżer.

Prawdą jest, że w rzeczywistości znaczna część zadań powinna podlegać delegowaniu. Wśród spraw, których delegować natomiast nie należy są:

 • Sprawy strategiczne
 • Zadania o wysokim stopniu ryzyka oraz nagłe i awaryjne wymagające natychmiastowych decyzji
 • Sprawy ściśle poufne
 • Zadania wymagające absolutnie osobistego zaangażowania kierownika (planowanie, organizowanie i motywowanie, nadzór).

Pierwszym krokiem jest więc uświadomienie sobie na czym polega rola menedżera i położenie nacisku właśnie na planowanie, organizowanie i wspieranie podwładnych, nie na wykonywanie pracy za członków zespołu.

Sztuka delegowania zadań nie jest łatwym wyzwaniem, wymaga odpowiedzi na kilka zasadniczych pytań, takich jak chociażby; co jest celem? jaki jest oczekiwany wynik? kto najlepiej wykona to zadanie? w jaki sposób należy je zrealizować? do kiedy, jakie środki są na to potrzebne? Co więcej, menedżer musi jeszcze monitorować postępy i egzekwować realizację zleconych zadań przez członków zespołu, jednocześnie postępując w sposób motywujący, a nie demotywujący.

Wszystkie te elementy wymagają od menedżera wiedzy, znajomości możliwości swojego zespołu i poszczególnych jego członków oraz umiejętności posługiwania się szeregiem technik i narzędzi menedżerskich wspierających efektywne delegowanie i skuteczne egzekwowanie. Metoda „prób i błędów” nie sprawdza się w tym przypadku najlepiej, ryzyko nieosiągnięcia celów lub utraty cennych członków zespołu jest zbyt duże.

Dlatego tak ważne jest zapewnienie początkującym menedżerom odpowiedniego wsparcia. Oczywiście bezcenna jest uwaga i pomoc przełożonego, bieżąca informacja zwrotna i dzielenie się doświadczeniem. Jednak dla wyposażenia początkującego menedżera w zestaw praktyk oraz dla przećwiczenia nowych umiejętności na „bezpiecznym gruncie” najlepszym rozwiązaniem jest Akademia Menedżera. Dzięki uczestnictwu w cyklu warsztatów, dostosowanych do specyfiki pracy menedżera i wyzwań na jakie napotykają młodzi liderzy, uczestnik Akademii na możliwość zdobycia praktycznej wiedzy i treningu nowych umiejętności, które są mu potrzebne w bieżącej pracy. Szereg wątpliwości zostaje rozwianych, umacnia się pewność siebie, a dzięki ćwiczeniom i informacji zwrotnej od grupy i trenera prowadzącego warsztaty pojawia się szansa dokonania na bieżąco korekty własnych zachowań.

Akademia Menedżera jest cyklem dwudniowych szkoleń, pomyślanych w ten sposób, aby wyposażyć początkujących menedżerów w praktyczne narzędzia i dać szansę obserwacji jak one działają w dwóch etapach. Pierwszym jest przećwiczenie danej umiejętności, techniki w grupie szkoleniowej. Drugi etap polega na realizacji zadania „domowego” przed kolejnym warsztatem, co oznacza realizację konkretnego zadania wdrożeniowego w pracy, zastosowanie konkretnego narzędzia menedżerskiego i przeprowadzenia analizy skuteczności własnych działań. Następnie całe doświadczenia jest omawiane na kolejnym spotkaniu warsztatowym. Pozwala to na ewentualną korektę zachowań i umocnienie właściwych nawyków.

Uczestnik Akademii znajdzie podczas uczestnictwa w niej odpowiedzi na wszystkie kluczowe pytania, związane z zarządzaniem zespołem, nie tylko jak delegować by móc egzekwować. Dowie się m.in.: jak inspirować zespół, jak budować swój autorytet, jak motywować i mobilizować do podejmowania wyzwań, jak wyznaczać cele i je komunikować, jak rozwiązywać konflikty, wdrażać zmiany, planować pracę i podejmować lepsze decyzje menedżerskie.

nasi klienci najczęściej wybierają

 • BOP

  Badanie Opinii Pracowników umożliwia uzyskanie informacji na temat nastrojów w organizacji i tego, jak pracownicy oceniają poszczególne obszary w firmie. Prezentujemy uniwersalne podejście, wzbogacone o dodatkowe wymiary, takie jak…

  więcej
 • 360

  Pracownicy różnią się od siebie cechami charakteru, kompetencjami i potencjałem. Poznanie swoich mocnych i słabych stron daje możliwość zaplanowania działań rozwojowych. Dzięki Ocenie 360 uczestnicy dowiedzą się, jak…

  więcej
 • AC

  Obiektywna i wielowymiarowa technika selekcji personelu Assessment Center to narzędzie pozwalające na zatrudnianie osób o odpowiednich kompetencjach i potencjale. Od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem na całym świecie, ponieważ….

  więcej
 • DC

  Aby uzyskać rzetelną wiedzę na temat umiejętności i potencjału pracowników, warto wykorzystać Development Center, kompleksowy proces oceny kompetencji. Dzięki niemu można dowiedzieć się, jaki potencjał tkwi w zatrudnionych osobach i co zrobić, aby…

  więcej